hander-jord
Foto: Pixabay

Unga chefer väljer engagemang framför karriär

Chefskap har gått från att vara ett individualistiskt projekt med fokus på utmaning, till att handla mer om att få möjligheten att göra något meningsfullt och göra nytta. Det har Chef konstaterat i flera artiklar de senaste åren, bland annat i en stor undersökning om den pågående generationsväxlingen.

Bilden bekräftas i en ny rapport från omvärldsbevakningsbolaget Kairos Future. Rapporten tar avstamp i en tio år gammal rapport, som undersökte hur 70-talister såg på ledarskap. Nu är det 80-talisternas tur att sättas under luppen.

70-talisterna såg chefskapet som en utmaning, en plattform till självförverkligande där de fritt kunde välja och vraka bland bland roliga och utmanande positioner. Den framtida karriären sågs som ett smörgåsbord att välja och vraka ifrån.

80-talisterna, i rapporten kallade ”Generation ordning”, har vuxit upp med valfrihet som mantra men värderar istället trygghet och säkerhet i sitt arbetsliv. Varför anställningstrygghet är så viktigt för 80-talisterna går dock inte att utläsa av rapportens svar.

80- talisterna kan tänka sig en lång chefskarrär om…

– Jobbet är tryggt och de får lön för mödan.

– De får vara med och leda på riktigt.

– De kan fortsätta göra vad de är bra på.

– Inte tar för mycket tid från familj och fritid.

– Blir uppmuntrade av chefen och känner att de gör nytta.

– Känner att de räcker till.

Källa: Kairos Future

80-talister Klicka på bilden för att se den i större format.

”Vår hypotes är att det kan ha att göra med de osäkra tiderna på arbetsmarknaden, men det är som sagt en hypotes”, säger Rikard Molander, analytiker på Kairos future.

80-talisternas syn på chef- och ledarskap skiljer sig från 70-talisternas på en rad punkter, enligt Kairos Futures rapport. 80-talisterna är inte lika tvärsäkra på om de vill bli chefer som 70-talisterna, men de som intresserar sig för en chefsroll kan i större utsträckning tänka sig att vara chefer under hela sitt arbetsliv.

80-talisterna är eldsjälar och är inte sällan engagerade både i arbetslivet och på fritiden. De värdesätter familj och fritid i större utsträckning än 70-talisterna och ser inte karriären som ”den enda plattformen” för att göra livet meningsfullt.

Fotnot: Undersökningen baseras på totalt 2 366 intervjuer av chefer, 80-talister och HR-ansvariga.

 

nyhetsbrev1

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap, Din karriär och Din söndag samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

abdul3-2
Arbetsmiljö

Unga ledare kämpar mot fattigdom och utsatthet

De är unga idrottsledare från några av jordens fattigaste, mest utsatta områden. Nu är de i Sverige för att bli ännu bättre ledare. Det här är deras syn på ett gott ledarskap.
nyhetsbrev1

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap, Din karriär och Din söndag samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden