nalle

Kortad jobbdag minskade dementas oro

Sedan januari 2015 har personalen på äldreboendet Svartedalen i Göteborgs kommun arbetat sex timmars arbetsdag med full lön.

”Vi ville dels testa vad det här betyder för arbetsvillkoren och arbetsmiljön och dels vad det har för kvalitativa effekter. Vi ville göra projektet inom offentliga sektorn som är en stor arbetsgivare för kvinnor och som har höga sjuktal”, säger Daniel Bernmar (v) kommunalråd som är ytterst ansvarig för äldreomsorgen i Göteborg och för projektet.

Projektet ska pågå till slutet av 2016 och har redan visat på minskad stress och mindre sjukfrånvaro bland personalen.

Det visar den nysläppta delrapporten ”12 månader med sex timmars arbetsdag” där personalens och patienternas hälsa och upplevelser av projektet jämförs med ett kontrollboende i kommunen där personalen arbetar ordinarie arbetstid.

Siffror ur rapporten: 

– Sjukskrivningarna på Svartedalen minskade med 10 procent. Och steg i övriga Göteborg med 10 procent. 

– Projektet har kostat Göteborgs stad 6,3 miljoner kronor på ett år. 

– Antalet aktiviteter personalen gör med de boede på Svartedalen är 64 procent fler än på jämförelseboendet. 

– Runt 74 procent av personalen på Svartedalen upplever att de har en bra hälsa, känner sig pigga och lugna. På Jämförelseboendet är den siffran runt 55 procent. 

– Hyresgästerna uppfattar sin självbestämmanderätt och integritet som ungefär likvärdig på Svartedalen och på kontrollboendet. 

– Personalen uppfattar de dementa som lugnare efter tolv månader med sex timmars arbetsdag. 

– Undersköterskorna på Svartedalen hinner med mellan tre och fyra aktiviteter med hyresgästerna per dag. Jämförelseboendet hinner med drygt två stycken.

– Sahlgrenska sjukhuset har gjort en liknande studie med elva sjuksköterskor och undersköterskor som jobbat med förkortad arbetstid. Studien pekar på en bättre hälsa för sjuksköterskorna och att de kan ge en bättre vård.  

Sjukfrånvaron minskade under försöksåret med tio procent på Svartedalens äldreboende medan Göteborgs stad i snitt hade en ökning på tio procent.

De övriga positiva effekterna är många. De anställda mår bättre psykiskt, är mindre stressade och upplever en högre livskvalitet samtidigt som de märkt att deras dementa hyresgäster blivit lugnare.

Bengt Lorentzon, projektets följeforskare, berättar över telefon att personalen på Svartedalens boende dessutom hinner med 64 procent fler aktiviteter, som utflykter eller att trösta en ledsen hyresgäst, än på kontrollboendet.

”Det är väldigt mycket mer och beror sannolikt på att personalen inte är så sjuk, har en bättre hälsa och är mer på sitt arbete under arbetstid”, säger Bengt Lorentzon.

Uppmärksamheten som projektet fått – speciellt internationellt – är enorm. Ett tag gick det, som Chef skrev om, ett rykte i utländska medier att hela Sverige skulle införa sex timmars arbetsdag och Daniel Bernmans telefon gick varm.

”Jag har suttit i samtal med världspressen som New York Times och La Liberation. Det är otroligt vilket sug det finns att diskutera de här frågorna”, säger Daniel Bernmar.

Experimentet har kostat Göteborgs stad drygt sex miljoner kronor och trots de goda resultaten kommer projektet att avslutas i december 2016. Vinnaren är, förutom den friskare personalen och de mer aktiva hyresgästerna förstås, svenska staten.

I och med projektet har a-kassan minskat sina kostnader med 3,5 miljoner kronor för arbetslöshetsersättning på grund av att Svartedalen anställt personal för att täcka upp för de minskade timmarna visar rapporten. Daniel Bernmars förhoppning är att så småningom hitta ett sätt att samarbeta kring frågan om kostnader och vinster med arbetstidsförkortning mellan kommun, landsting och stat. 

”Vi kommer inte att fortsätta med projektet men vi ser med framförsikt på att öppna upp för en diskussion och tittar på andra arbetstidsinnovationer för att vara en attraktiv arbetsgivare. Jag kan inte se det på annat sätt än att sex timmars arbetsdag är en tidsfråga. Det blir mindre arbete men mer effektivt arbete”, säger Daniel Bernmar.

Läs mer: Sex timmars arbetsdag – om du inte facebookar

Relaterade artiklar

temp
Arbetsmiljö

Så blir chefen en friskfaktor

Tjänstemän blir allt nöjdare med jobbet, men också sjukare. Det visar TCO:s nya rapport Friskt jobbat – allt att vinna. Gott ledarskap omnämns som särskilt viktig för att förebygga ohälsa. Här är åtta punkter som karaktäriserar det.
Stressforskaren Sören Hjälm utbildar chefer och ledare om stress hos Consensus. Foto: Pavel Koubek
Annonssamarbete Chef + Consensus

Lär dig kontrollera ditt ledarskap vid stress

Stress kan förgifta ditt ledarskapsbeteende. ”Chefer behöver träna på att hantera tuffa situationer”, säger stressforskaren Sören Hjälm som utbildar chefer hos Consensus. Lär dig fatta rätt beslut – inte beslut som styrs av stress.