man-jamstalldhet-springer

Så kan män främja jämställdhet på jobbet

Manliga chefer vill gärna jobba med jämställdhet men vet inte hur, menar jämställdhetsexperten Pernilla Alexandersson. Här är hennes fyra tips till hur de kan göra.

”Många män har efterfrågat att någon berättar för dem hur de ska arbeta med jämställdhetsfrågor. De kan behöva hjälp med att stå på sig och säga ifrån när det är en grabbig jargong på jobbet och hur de kan stoppa det i ett tidigt skede”, säger Pernilla Alexandersson, jämställdhetsexpert och vd på Add Gender som startat en ledarskapsutbildning för män som vill bli bättre på att jobba med jämställdhet.

Hon har i sitt arbete märkt att många manliga chefer och ledare vill diskutera och jobba med jämställdhetsfrågor men antingen möter motstånd från både kvinnliga och manliga chefer, inte vet hur de ska göra eller vilken retorik de ska använda. Med resultatet att de ofta blir tysta.

”Många känner också att det kan påverka deras karriär om de säger ifrån ofta”, säger Pernilla Alexandersson.

Pernilla Alexandersson, jämställdhetsexpert och vd Add Gender. Foto: Anna Åberg.
Pernilla Alexandersson, jämställdhetsexpert och vd Add Gender. Foto: Anna Åberg.

Så hur ska du som manlig chef stoppa en jargong på jobbet du inte tycker passande och hur kan du främja jämställdhet och ett normkritiskt tänkande?

Det här är Pernilla Alexanderssons fyra tips:

1. Acceptera att det är en ledarskapsfråga.
Det är ett bra ledarskap att säga ifrån och en manlig chef måste, precis som många kvinnor, acceptera att alla inte kommer att tycka om en för det. Men däremot kanske du får nya vänner på vägen.

2. Se till att rutinerna är på plats.
Om riktlinjer för jämställdhet och en jämställd arbetsmiljö inte finns, sätt upp dem. Då kan du hänvisa till dem och visa att det är lika för alla. Det blir lättare och inte lika jobbigt att driva frågan när du har en policy i ryggen att luta dig mot.

3. Lev upp till rutinerna.
Följ dem, sprid dem och förklara att så här är det. Så här gör vi.

LÄS OCKSÅ:

Seher Yilmaz: Vad väljer du att se? 

Vände på allt: Fick unga ut i jobb

4. Använd din makt.
Vi har alla någon form av makt. Fundera över vilket handlingsutrymme och vilken makt du har i din ledarroll och hur du kan använda den. Hur kan du utbilda och inkludera fler utifrån din position?

 

Missa inget! Prenumerera på Chefs nyhetsbrev

  • Prenumerera på Chefs nyhetsbrev med det bästa från Chef.se.