genus-2

Så gör du en genuskarriär – 6 knep

Sugen på snabb karriär? Satsa på arbetsplatser där det egna könet är underrepresenterat. Men se upp för genusfällorna.

Arbetslivet blir allt mer jämställt. Men fortfarande finns branscher som domineras kraftigt av det ena eller andra könet, som sjukvård och byggindustri.

Intressant nog är kvinnor överrepresenterade på chefsposter inom manligt dominerade branscher, medan oproportionerligt många män är ledare i sektorer med kvinnlig övervikt.

Det framgår av organisationen Nyckeltalsinstitutets årliga granskningar av chefsstrukturen i yrkeslivet. Exempelvis är andelen kvinnliga chefer i ett genomsnittligt industriföretag cirka 22 procent, trots att andelen kvinnliga anställda som helhet begränsar sig till 20 procent.

På ett sjukhus med enbart 20 procent män på lönelistan, kan 28 procent av cheferna vara av manligt kön, visar institutets kartläggning. Vad obalanserna beror på vet man inte riktigt.

Möjligen kan mångfaldstänkande i rekryteringen spela in, i båda fallen.

Klart är emellertid att den som vill bli chef gör klokt i att satsa på branscher där det egna könet är underrepresenterat, är budskapet från Nyckeltalsinstitutet.

Men se upp. Fortfarande 2017 finns genusfällor att fastna i för folk som leder medarbetare av motsatt kön. Det menar Barbro Dahlbom-Hall, chefskonsult och författare med yrkeslivets könsnormer som specialitet.

”Ingenting dominerar ledarskapet så mycket som kön. Chefer som är osäkra i sin maktposition, riskerar omedvetet att falla in i könsstereotypt beteende och söka bekräftelse som könsvarelser”, säger hon.

Läs också: Chefs specialsajt #MeToo – Chefens Ansvar

Kvinnliga chefers osäkerhet bland män kan yttra sig i flickaktig servilitet och duktighet utan tyngd eller gräns. Den osäkre manlige chefen bland kvinnor tenderar å sin sida att överdriva sina grabbigt auktoritära drag, med okänslig ordergivning och pekande med hela handen, menar Barbro Dahlbom-Hall.

I båda fallen riskerar chef-erna att få medarbetarna emot sig, eftersom de kan framstå som omogna:

”Ingen vill bli ledd av en flicka, eller en grabb. Långsiktigt sker ju ingen utveckling i ett sådant ledarskap”, säger Barbro Dahlbom-Hall.

Lösningen är att lämna könsrollerna och försöka bottna i en könsidentitet som kvinna eller man, fast på egna villkor, och leda utifrån det.

”Först då skapas verkliga förutsättningar att bli en ledare värd att följa, i egna och andras ögon.”

Det låter svårt. Hur börjar man?

”Det kräver blod, svett och tårar. En utgångspunkt kan vara att diskutera och ifråga-sätta budskapen man fick med sig som liten, om hur kvinnor och män bör vara. Det kan vara väldigt utvecklande och berörande”, säger Barbro Dahlbom-Hall.

3 tips för kvinnor som leder män:

1) Acceptera ensamheten
”En kvinna kan känna rädsla för maktens utanförskap om hon gärna vill vara lika och bli bekräftad. Var beredd att lämna kvinnokollektivet, utan att tappa dina rötter i det.”

2) Ta tag i skitsnacket
”Min erfarenhet är att kvinnor utsätts för mer nedsättande struntprat än män. Detta är något som kvinnorna, för sin överlevnad, absolut måste ta tag i”.

3) Hitta din kvinnoglädje

”En kvinnlig chef får inte genomslagskraft i en ledarroll om hon inte samtidigt känner och visar en medveten glädje över att vara kvinna. Den som är stolt över att vara kvinna har också karisma.”

3 tips för män som leder kvinnor:

1) Sluta spela gentleman
”Du är inte tvungen att vara gentleman och betrakta oarter från unga kvinnor som charmiga. Även unga kvinnor måste lära sig att ta kritik.”

2) Jobba med lyhördheten
”En del kvinnor har fastnat i ett slags skolflicksduktighet, med stor osäkerhet om de egentligen platsar. Försök vara lyhörd för de överkrav kvinnor kan ha på sig själva.”

3) Öppna dig
”Det stränga budordet om att vara stark och inte visa känslor härskar fortfarande bland många män. Att leda kvinnor kan innebära att du behöver öppna dig för alternativa sätt att agera och kommunicera”, säger Barbro Dahlbom-Hall.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

nyajobb
Karriär

8 tecken på att du bör byta jobb i höst

Du har maximerat din potential på din nuvarande arbetsplats och det blir allt tuffare att gå upp på morgonen.

Anna Palmgren, Arbetsförmedlingen
Annonssamarbete Chef + Arbetsförmedlingen

Tips till chefen: Så här höjer du den digitala kompetensen

Börja med dig själv och våga vara personlig. Det är några av uppmaningarna Anna Palmgren ger till Sveriges chefer. Sektionschefen för digitalt engagemang på Arbetsförmedlingen tipsar om strategier för att höja den digitala kompetensen på arbetsplatsen.
nytta
Karriär

Så lyfter du i karriären – efter 40

Känner du dig passé på jobbmarknaden efter 40, 50 eller 60? Loppet är inte alls kört. Men det krävs lite extra av dig, som att hålla dig ständigt kompetensutvecklad, odla ditt nätverk och inte minst – aldrig sluta vara nyfiken.

nystart1
Karriär

5 tips för den bästa nystarten i höst

Söker du efter en nystart i karriären? Här är 5 konkreta tips för att komma vidare och fyllas med ny energi under våren.
iljan
Karriär

Ilija Batljan: ”En fantastisk chans – att få sparken”

Han har upplevt kriget på nära håll, och gjort händelserik karriär som forskare, politiker och chef. I dag är Ilija Batljan vd för snabbväxande Samhällsbyggnads­bolaget.
byta-jobb1
Karriär

Säga upp sig – 5 vanligaste orsakerna i Sverige

Går du i tankar om att byta jobb? Då är du troligen missnöjd med något på din nuvarande arbetsplats. Här är de vanligaste orsakerna, enligt en ny undersökning.
trottter
Hälsa

Så få chefer hinner läsa ditt CV innan intervjun

Att chefer ofta har pressade scheman är inget nytt. Men nu visar en ny undersökning att många chefer inte hinner läsa jobbkandidaternas CV inför intervjun.
handdel
Karriär

Handelsrektorn: "En myt att unga inte vill bli chefer”

Visst vill många unga bli chefer. Men mycket handlar om hur man formulerar uppdraget. Kanske är det dags att omdefiniera chefsrollen?
nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden