genus-2

Så gör du en genuskarriär – 6 knep

Sugen på snabb karriär? Satsa på arbetsplatser där det egna könet är underrepresenterat. Men se upp för genusfällorna.

Arbetslivet blir allt mer jämställt. Men fortfarande finns branscher som domineras kraftigt av det ena eller andra könet, som sjukvård och byggindustri.

Intressant nog är kvinnor överrepresenterade på chefsposter inom manligt dominerade branscher, medan oproportionerligt många män är ledare i sektorer med kvinnlig övervikt.

Det framgår av organisationen Nyckeltalsinstitutets årliga granskningar av chefsstrukturen i yrkeslivet. Exempelvis är andelen kvinnliga chefer i ett genomsnittligt industriföretag cirka 22 procent, trots att andelen kvinnliga anställda som helhet begränsar sig till 20 procent.

På ett sjukhus med enbart 20 procent män på lönelistan, kan 28 procent av cheferna vara av manligt kön, visar institutets kartläggning. Vad obalanserna beror på vet man inte riktigt.

Möjligen kan mångfaldstänkande i rekryteringen spela in, i båda fallen.

Klart är emellertid att den som vill bli chef gör klokt i att satsa på branscher där det egna könet är underrepresenterat, är budskapet från Nyckeltalsinstitutet.

Men se upp. Fortfarande 2017 finns genusfällor att fastna i för folk som leder medarbetare av motsatt kön. Det menar Barbro Dahlbom-Hall, chefskonsult och författare med yrkeslivets könsnormer som specialitet.

”Ingenting dominerar ledarskapet så mycket som kön. Chefer som är osäkra i sin maktposition, riskerar omedvetet att falla in i könsstereotypt beteende och söka bekräftelse som könsvarelser”, säger hon.

Kvinnliga chefers osäkerhet bland män kan yttra sig i flickaktig servilitet och duktighet utan tyngd eller gräns. Den osäkre manlige chefen bland kvinnor tenderar å sin sida att överdriva sina grabbigt auktoritära drag, med okänslig ordergivning och pekande med hela handen, menar Barbro Dahlbom-Hall.

I båda fallen riskerar chef-erna att få medarbetarna emot sig, eftersom de kan framstå som omogna:

”Ingen vill bli ledd av en flicka, eller en grabb. Långsiktigt sker ju ingen utveckling i ett sådant ledarskap”, säger Barbro Dahlbom-Hall.

Lösningen är att lämna könsrollerna och försöka bottna i en könsidentitet som kvinna eller man, fast på egna villkor, och leda utifrån det.

”Först då skapas verkliga förutsättningar att bli en ledare värd att följa, i egna och andras ögon.”

Det låter svårt. Hur börjar man?

”Det kräver blod, svett och tårar. En utgångspunkt kan vara att diskutera och ifråga-sätta budskapen man fick med sig som liten, om hur kvinnor och män bör vara. Det kan vara väldigt utvecklande och berörande”, säger Barbro Dahlbom-Hall.

3 tips för kvinnor som leder män:

1) Acceptera ensamheten
”En kvinna kan känna rädsla för maktens utanförskap om hon gärna vill vara lika och bli bekräftad. Var beredd att lämna kvinnokollektivet, utan att tappa dina rötter i det.”

2) Ta tag i skitsnacket
”Min erfarenhet är att kvinnor utsätts för mer nedsättande struntprat än män. Detta är något som kvinnorna, för sin överlevnad, absolut måste ta tag i”.

3) Hitta din kvinnoglädje

”En kvinnlig chef får inte genomslagskraft i en ledarroll om hon inte samtidigt känner och visar en medveten glädje över att vara kvinna. Den som är stolt över att vara kvinna har också karisma.”

3 tips för män som leder kvinnor:

1) Sluta spela gentleman
”Du är inte tvungen att vara gentleman och betrakta oarter från unga kvinnor som charmiga. Även unga kvinnor måste lära sig att ta kritik.”

2) Jobba med lyhördheten
”En del kvinnor har fastnat i ett slags skolflicksduktighet, med stor osäkerhet om de egentligen platsar. Försök vara lyhörd för de överkrav kvinnor kan ha på sig själva.”

3) Öppna dig
”Det stränga budordet om att vara stark och inte visa känslor härskar fortfarande bland många män. Att leda kvinnor kan innebära att du behöver öppna dig för alternativa sätt att agera och kommunicera”, säger Barbro Dahlbom-Hall.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

turen
Karriär

En framgångsrik karriär ­– rena turen?

Är de mest framgångs­rika människorna enbart de med störst tur?
hinder
Annonssamarbete Chef + Canon

Bli kvitt digitala bromsklossar

Stupa inte på kan-själv-mentalitet och chefens eget ego. Experterna hjälper dig att få flow och lyckas med nästa digitaliseringsprojekt.
stock
Karriär

Trendbrott – efter 226 år: Hon blir chef över New York-börsen

Det tog 226 år – men nu är det klart. Från och med på fredag är det Stacey Cunningham som är ordförande för New York-börsen och blir därmed den första kvinnan på posten.
larro
Karriär

Så byter du stad – och landar drömjobbet

Drömmer du om att flytta – inom Sverige eller utomlands? Då finns det några saker du bör tänka på.

karriar-10
Karriär

Så tacklar du svåra intervjufrågan: "Dina svaga sidor?"

Den kommer på nästan alla anställningsintervjuer – men är jobbig att besvara. Så här ska du tackla frågan om dina svaga sidor.
lonen-4
Karriär

Experten: Här är knepen för att få upp din lön

Chefs expert i lönesättning, Anncharlotte Bretan, hjälper dig att få upp din lön.
Janet Eriksson och Gabriel Tybäck hos Ledarnas arbetslöshetskassa. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + Ledarnas arbetslöshetskassa

Unga chefer tar en onödig risk

Framgångsrika och strategiska. Men inte alltid koll på de egna riskerna.
Många unga chefer väljer bort eller missar arbetslivets kanske viktigaste försäkring – medlemskapet i en a-kassa.

ishtar
Karriär

Hon blev utsedd till framtidens kvinnliga ledare

Av 75 kandidater fick hon priset. Innovationschefen Ishtar Touailat är utsedd till ”Framtidens kvinnliga ledare” 2018.
nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden