genus-2

Så gör du en genuskarriär – 6 knep

Sugen på snabb karriär? Satsa på arbetsplatser där det egna könet är underrepresenterat. Men se upp för genusfällorna.

Arbetslivet blir allt mer jämställt. Men fortfarande finns branscher som domineras kraftigt av det ena eller andra könet, som sjukvård och byggindustri.

Intressant nog är kvinnor överrepresenterade på chefsposter inom manligt dominerade branscher, medan oproportionerligt många män är ledare i sektorer med kvinnlig övervikt.

Det framgår av organisationen Nyckeltalsinstitutets årliga granskningar av chefsstrukturen i yrkeslivet. Exempelvis är andelen kvinnliga chefer i ett genomsnittligt industriföretag cirka 22 procent, trots att andelen kvinnliga anställda som helhet begränsar sig till 20 procent.

På ett sjukhus med enbart 20 procent män på lönelistan, kan 28 procent av cheferna vara av manligt kön, visar institutets kartläggning. Vad obalanserna beror på vet man inte riktigt.

Möjligen kan mångfaldstänkande i rekryteringen spela in, i båda fallen.

Klart är emellertid att den som vill bli chef gör klokt i att satsa på branscher där det egna könet är underrepresenterat, är budskapet från Nyckeltalsinstitutet.

Men se upp. Fortfarande 2017 finns genusfällor att fastna i för folk som leder medarbetare av motsatt kön. Det menar Barbro Dahlbom-Hall, chefskonsult och författare med yrkeslivets könsnormer som specialitet.

”Ingenting dominerar ledarskapet så mycket som kön. Chefer som är osäkra i sin maktposition, riskerar omedvetet att falla in i könsstereotypt beteende och söka bekräftelse som könsvarelser”, säger hon.

Kvinnliga chefers osäkerhet bland män kan yttra sig i flickaktig servilitet och duktighet utan tyngd eller gräns. Den osäkre manlige chefen bland kvinnor tenderar å sin sida att överdriva sina grabbigt auktoritära drag, med okänslig ordergivning och pekande med hela handen, menar Barbro Dahlbom-Hall.

I båda fallen riskerar chef-erna att få medarbetarna emot sig, eftersom de kan framstå som omogna:

”Ingen vill bli ledd av en flicka, eller en grabb. Långsiktigt sker ju ingen utveckling i ett sådant ledarskap”, säger Barbro Dahlbom-Hall.

Lösningen är att lämna könsrollerna och försöka bottna i en könsidentitet som kvinna eller man, fast på egna villkor, och leda utifrån det.

”Först då skapas verkliga förutsättningar att bli en ledare värd att följa, i egna och andras ögon.”

Det låter svårt. Hur börjar man?

”Det kräver blod, svett och tårar. En utgångspunkt kan vara att diskutera och ifråga-sätta budskapen man fick med sig som liten, om hur kvinnor och män bör vara. Det kan vara väldigt utvecklande och berörande”, säger Barbro Dahlbom-Hall.

3 tips för kvinnor som leder män:

1) Acceptera ensamheten
”En kvinna kan känna rädsla för maktens utanförskap om hon gärna vill vara lika och bli bekräftad. Var beredd att lämna kvinnokollektivet, utan att tappa dina rötter i det.”

2) Ta tag i skitsnacket
”Min erfarenhet är att kvinnor utsätts för mer nedsättande struntprat än män. Detta är något som kvinnorna, för sin överlevnad, absolut måste ta tag i”.

3) Hitta din kvinnoglädje

”En kvinnlig chef får inte genomslagskraft i en ledarroll om hon inte samtidigt känner och visar en medveten glädje över att vara kvinna. Den som är stolt över att vara kvinna har också karisma.”

3 tips för män som leder kvinnor:

1) Sluta spela gentleman
”Du är inte tvungen att vara gentleman och betrakta oarter från unga kvinnor som charmiga. Även unga kvinnor måste lära sig att ta kritik.”

2) Jobba med lyhördheten
”En del kvinnor har fastnat i ett slags skolflicksduktighet, med stor osäkerhet om de egentligen platsar. Försök vara lyhörd för de överkrav kvinnor kan ha på sig själva.”

3) Öppna dig
”Det stränga budordet om att vara stark och inte visa känslor härskar fortfarande bland många män. Att leda kvinnor kan innebära att du behöver öppna dig för alternativa sätt att agera och kommunicera”, säger Barbro Dahlbom-Hall.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

byta-jobb
Karriär

5 tecken: Då är det dags att byta jobb

Har du tröttnat på ditt jobb? Utvecklas du inte? Konsten är att veta hur du ska tolka varningssignalerna rätt.
Mia Malmenäs, Mapi
Annonssamarbete Chef + SBS Executive MBA

Så vinner arbetsgivaren på ditt kompetenslyft

Du lyfter din karriär med en ledarskapsutbildning i världsklass. Din arbetsgivare får tillgång till viktig ny kompetens. Mia Malmenäs ser en tydlig win-win med sin Executive MBA-utbildning på Stockholms universitet.
cvar
Karriär

5 CV-missar som gör dig oproffsig

Han har läst över 20 000 jobbansökningar. Nu delar Googles förre HR-chef Laszlo Bock med sig av fem vanliga cv-misstag – och hur du ska göra i stället.

brod
Karriär

”Jag fick den tuffaste start en chef kan få”

Oro, missnöje och en nerringd växel. Chefskarriären kunde inte fått en tuffare start för Josefine Åhrman.

robote
Karriär

Söker du nytt jobb? Robotarna ser dig

Nu tar arbetsgivarna robotarna, eller snarare artificiell intelligens, till hjälp vid rekryteringen. Hot mot privatlivet, anser kritikerna.
dissar
Karriär

Unga svenskar dissar jobb i USA

Trenden har vänt. Allt fler svenska talanger inom arbetslivet väljer bort jobb USA och Storbritannien, visar en ny undersökning.

butterfly
Annonssamarbete Chef + Experis

Nya egenskaper skiljer ut Sveriges bästa chefer

Juryarbetet med att sålla fram landets bästa chefer till Chefgalan ger en unik möjlighet att trendspana på svenskt ledarskap. Tydligt är att det tuffa förändringstempot ställer nya krav. ”Finalisterna har tagit till sig nya egenskaper och applicerar dem i sitt ledarskap. Det skiljer ut dem från andra”, säger Helen Remnås på Experis, som varit med i hela processen.
opopular
Karriär

10 sätt för att bli impopulär på Linkedin

Linkedin är en fantastisk plattform för att knyta till sig nya kontakter. Men det kan också bli väldigt fel.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden