Produktchefen: ”Jag insåg tidigt vikten av att hela tiden lära nytt”

Chefakademin Magnus Dickson arbetar som Head of Product Management på Tieto, och leder produktledningsavdelningen som består av cirka 30 personer. Magnus var tidigare verksam inom telekombranschen. En faktor som möjliggjorde branschbytet var den Executive MBA som Magnus läst hos Chefakademin.

Magnus Dickson på Tieto ser Mgruppens Executive MBA som en förutsättning för att klara sitt dagliga arbete.

”Att få ta verktygen från Ericsson och komplettera dessa med den erfarenhet och utbildning som jag fick via min Executive MBA blev nyckeln till att klara av min nuvarande tjänst”, menar Magnus.

”Det är intressant att komma från ett så starkt produktdrivet bolag som Ericsson, till ett bolag som är konsult- och projektdrivet. Den stora resa som organisationen behövde göra innefattade de tre delar som jag fick med mig från min Executive MBA: Leadership & Management, Finance och Strategy. De blev nycklar för att på en vardaglig basis kunna arbeta med det här.”

”Nyckeln till att klara av min nuvarande tjänst”

Magnus Dickson om Mgruppens Executive MBA

”Ericsson var duktiga på att säga att de inte utvecklar produkter för specifika stora bolag, utan de utvecklar produkter för en marknad. Att implementera en liknande tankegång på ett konsultdrivet bolag som Tieto är en utmaning. Det handlar om strategi och hur man hanterar finanser. Men det handlar även om ledarskap, och att få andra delar av organisationen att se fördelarna med att bygga produkter för en marknad och inte för en specifik kund.”

I bolag som arbetar kunddrivet blir kundens önskemål det viktigaste att tillgodose. Dock är kunderna inte alltid beredda att betala priset för den önskade produkten, det vill säga ett pris som täcker utvecklingskostnaderna.

”Då kan man istället informera kunden om att det går att få produkten till ett billigare pris förutsatt att den endast finns i ett begränsat standardutförande, för det är den utvecklingen som marknaden driver”, förklarar Magnus Dickson. ”Har man svårt att säga nej till ett krav från kunden vet de inte detta. Jag strävar efter att bygga produkter och på så sätt påverka och driva en marknad.”

Den organisation som Magnus leder står just nu inför en stor press vad gäller leverans och utlovade deadlines. När människor hamnar i stress påverkar det dem, och förstås även Magnus som ledare. Kommunikationen är central. Samtidigt blir det tydligt hur utmanande det är förbättra kommunikationen, då det inom enheten finns utveckling i Indien, Tjeckien, Finland och Norge. 

”Mitt ledarskap bygger mycket på att skapa förtroende och förutsättningar för de individer som finns runtomkring att våga fatta egna beslut. Det måste finnas utrymme för att göra fel. Tillit är en bas för att allt ska fungera.”

”Det är viktigt att ha ett varför – att tydligt förklara varför vi gör som vi gör och hur vi ska nå fram till målet. Samtidigt är jag noga med att inte detaljstyra, utan vill att produktcheferna ska få leda och driva som de anser bäst.”

Mgruppens Executive MBA gav ett nytt språk

I samband med att Magnus slutade på Ericsson kände han att han ville kompetensutveckla sig och få ett nytt språk kring ledarskap, management och ekonomi. Han känner även att just dessa kunskaper är nödvändiga för den position han har idag.

”Det krävs att man kan förstå en budget och har språket för att kunna resonera kring detta. Samtidigt är ju alla som väljer att läsa en Executive MBA drivna människor och ser detta som en karriärmöjlighet, inklusive jag själv. Jag insåg tidigt vikten av att hela tiden lära sig nya saker och att ständigt vara nyfiken på att lära sig mer.”

Magnus hade fria tyglar gällande var han skulle läsa sin Executive MBA, och tittade på ett par olika alternativ. När han sedan jämförde för- och nackdelar föll valet på Mgruppens Executive MBA.

En nyckelfaktor för Magnus var bredden som hittas i de tre delprogrammen Leadership & Management, Strategy och Finance. Produktledning handlar just om ledarskap, strategi och finansiell styrning, med komplementet teknik. Med sina ökade kunskaper inom dessa områden har han kunnat ta ett större djup i diskussioner tack vare en bredare förståelse.

diplomerad: tre delprogram för en executive mba

Det finns flera vägar att nå din Executive MBA och tanken är att du och dina behov styr hur du når målet. Totalt erbjuder Chefakademin tre vetenskapsorienterade och mångårigt utvecklade masterprogram som i kombination ger dig en konkurrenskraftig Executive MBA-examen: Executive Master of Leadership & ManagementExecutive Master of Strategy och Executive Master of Finance.

Du bestämmer själv i vilken ordning du genomför dem och du kan också välja att förpliktiga dig till ett delprogram i taget om det främst är ett specifikt område som lockar. Tillsammans kommer de tre programmen ge dig bästa möjliga förutsättningar att bli en skicklig, hållbar och framgångsrik verksamhetsledare.

”Leadership & Management-programmet gav flera olika vinklar på ledarskapet, både via den litteratur och föreläsningar du får ta del av samt det nätverk som du ingår i”, berättar Magnus.

”Från dina kursare får du ta del av erfarenheter både vad gäller framgång och misslyckanden kring deras ledarskap. Samtidigt får man bekräftelse på kunskaper kring ledarskap och management som man hade sedan tidigare. Att få den bekräftelsen, och att jobba och reflektera kring detta var väldigt betydelsefullt för mig.”

Magnus lyckades väl med att kombinera studier och arbete, även om det krävdes planering.

”Brinner man för något och tycker att det är utvecklande, så hittar man energi i det samtidigt som det blir ett bränsle för att klara det”, säger han.

När nätverket blir riktiga vänner

För Magnus Dickson blev nätverket han fick via Mgruppens Executive MBA en bonus. Han håller fortfarande kontakten med ett flertal. Magnus upplever att det annars kan vara svårt att i en ledande position bolla frågor med personer utanför sin egen organisation. 

”Flera av de jag läste med är mina vänner idag. Inte minst i Leadership & Management-programmet fick du, om du nu väljer att våga öppna upp, en djup relation med de andra kursdeltagarna. Det blir en relation som leder till en djup vänskap.”

Via nätverket fick han också möjlighet att se likheter och skillnader mellan olika branscher; allt från statliga verk, kommuner och välgörenhetsorganisationer, till privata bolag och börsbolag. 

”För mig var Executive MBA-utbildningen en viktig punkt i mitt arbetsliv och i mitt privata liv. Den gav mig nya dimensioner!”

Ger andra chansen

Tieto erbjuder ett stort antal interna ledarutbildningar, men även möjligheten att ta hjälp utifrån. När Magnus medarbetare fick chansen att gå en utbildning, föreslog han därför att medarbetaren i fråga skulle gå en Executive MBA.

”Utbildningen möjliggör för min kollega att stärka sitt CV för att kunna ta nästa steg, men även för organisationen att kunna dra nytta av personens nyvunna kunskaper”, motiverar Magnus.

När han ser tillbaka på sin tid i Mgruppens Executive MBA-program konstaterar han att han själv tog väldigt mycket ansvar för hur mycket av utbildningen han tog till sig – något som även hans medarbetare kommer erfara.

”Mgruppens Executive MBA är i sig är ett ramverk. Det är deltagarna själva som avgör hur lyckosam och givande utbildningen kommer att vara. Min kollega kommer att bidra och just därför kommer andra deltagare vara glada att hon är där!”