Praktikanten som blev företagets VD

Chefakademin Jimmy Norlinder är VD för Momentum Industrial AB. Han har haft möjligheten att få en karriärutveckling inom företaget och har som VD investerat i kompetensutveckling av företagets ledare och att utveckla medarbetarskapet. Själv har Jimmy slipat sin verksamhetsledade förmåga genom en diplomering i Mgruppens Executive MBA.

Jimmy Norlinder, vd på Momentum
Jimmy Norlinder, vd på Momentum Industrial, kom in på företaget genom en praktikplats.

Jimmy Norlinder är ursprungligen från Värmland, men flyttade 1990 till Borlänge för att studera hydraulik och styrteknik på högskolan. Han tog studentexamen när lågkonjunkturen var som värst. Jimmy lyckades dock få en praktikplats på lagret på Järn & Maskin – som idag ingår i Momentum Industrial AB. Det skulle bli början på karriärutveckling på 25 år inom samma företag.

”Min resa är ganska signifikant för flertalet chefer och ledare inom Momentum – det vill säga möjligheten att få en karriärutveckling inom koncernen. Utveckling av människor är grunden för Momentums framgång”, berättar Jimmy.

Efter tillsvidareanställning på lagret fick Jimmy jobb på kundservice, för att sedan bli säljare. 1999 blev han distriktschef för Borlängekontoret.

Två år senare tog man ett strategiskt beslut om att utveckla nya affärsområden, där transmission var ett av områdena. För Jimmys del innebar det att han, förutom rollen som distriktschef, även skulle driva en erbjudandeutveckling. Tiden räckte inte till, utan Jimmy fick istället möjlighet att fokusera helt på att utveckla erbjudandet. Uppdraget var att dubbla omsättningen på tre år. Detta lyckades man med och transmissionsaffären gick från 70 till 150 miljoner kronor.

Nästa steg för Jimmy blev att ansvara för samtliga produktområden. 2008 påbörjades en satsning på att även erbjuda tjänster utöver produkterbjudande. Man insåg i efterhand vikten av att få ihop inköp, logistik och erbjudande, varpå Jimmy blev totalansvarig för erbjudandesidan.

När Momentums tidigare VD Ulf Lilius flyttade upp och blev koncernchef blev Jimmy VD för Momentum Industrial. Momentum är idag en marknadsledande distributör av industriella komponenter och tjänster till den svenska och norska industrin. Bolaget omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och har 340 medarbetare. 

Att leda på distans, och leda andra chefer

Jimmy är bosatt i Borlänge och har sina direktrapporterande chefer utspridda i landet. För att detta skall fungera måste Jimmy vara tydlig med befogenhet och ansvar i chefernas roller. När tydligheten finns, finns också goda förutsättningar för att cheferna ska kunna bli självgående. Enligt Jimmy bygger hela företagskulturen på att chefer ska kunna fatta de flesta besluten lokalt. Det är ju där kunderna finns.

”Som chef handlar det om att våga släppa kontrollen, och för min egen del har jag fått jobba ganska mycket med detta. Med min bakgrund i företaget, och den detaljkunskap jag har, blir det annars lätt att jag lägger mig i det som någon annan ansvarar för”, säger Jimmy.

Den stora utmaningen menar Jimmy är att inte hela tiden hamna i att du ska fatta beslut åt dina chefer.

”Ett grundtips är att när man blir kontaktad ställa frågan: Vill du att vi ska bolla frågan, eller vill du att jag ska fatta ett beslut åt dig? Annars är risken stor att det blir en rundgång i det här och att alla beslut landar hos dig.”

Dagens teknik möjliggör en god kommunikation och Jimmy är noga med att hålla en nära kontakt med sina medarbetare. Samtidigt är det skillnad på Jimmys ledarskap beroende på hur lång arbetsrelation han har med personen ifråga. Han tillämpar inte samma ledarskap för de som han har arbetat i tjugo år med, som för de som är nya på företaget.

Samma situation står distriktscheferna runt om i landet inför. Just därför valde Jimmy att anlita Chefakademin för att genomföra ledarskapsutbildningar för samtliga chefer, med fokus på det situationsanpassade ledarskapet.

En företagsanpassad ledarskapsutbildning

Redan 2014 hade Momentum ledarskapsutveckling av medarbetarna uppe på agendan, men valde att istället fokusera på deras säljutbildning. När man sedan åter tittade på ledarskapsutbildning kom man fram till att det var bäst att ta extern hjälp. För att säkerställa att det blev rätt fick Chefakademins utbildare Öjvind Sterner hålla en tvådagarsutbildning med ledningsgruppen innan de fattade ett beslut.

”För mig kändes det klockrent”, berättar Jimmy. ”Han var en riktigt duktig pedagog och bra på att få ut ett budskap, även bygga en relation.”

Efter att ha fått en försmak av utbildningen tog man beslutet att utbilda samtliga chefer på företaget, vilket blev mycket uppskattat. Fram till idag har cirka 50 chefer genomgått utbildningen, som också innefattar en uppföljning ett år senare.

”Även om det innebär en investering är ett starkt ledarskap A och O för att lyckas med verksamheten. Ska vi kunna ha ett lokalt effektivt team i en viss stad, krävs det en duktig ledare och ett gott medarbetarskap.”

Nästa steg – Executive Master of Leadership & Management

Efter att Momentum anlitat Chefakademin för ledarutbildning av landets distriktschefer, började Jimmy tillsammans med sin försäljningschef undersöka vilka ytterligare utbildningar som fanns. Det verksamhetsutvecklande programmet Executive Master of Leadership & Management fastnade de båda för. De gick därför utbildningen tillsammans, och fick då nyttig insyn och kunskap om andra branscher och verksamheter.

”För varje del av utbildningen som vi gick kunde vi direkt omvandla det in i den verksamheten vi hade och diskutera vidare med ledningsgruppen”, säger Jimmy. ”Tajmingen av att gå utbildningen blev extra bra då företaget var mitt uppe i ett strategiskt arbete med att forma Momentums väg tre år fram i tiden. Då matchade det klockrent att ha utbildningen med sig in i diskussionen.”

Under programmet Executive Master of Leadership fördes en del diskussioner om ledningsgruppens funktion. Det hade Jimmy med sig till verksamheten, vilket utmynnade i en förändring av ledningsgruppen, som minskades från tretton till sju personer. Det gick i linje med att ledningsgruppen mer än tidigare fokuserar mer på att driva strategiska snarare än operativa frågor.

När de två Momentum-cheferna gått färdigt Executive Master of Leadership & Management-programmet, och hunnit omsätta teorierna i praktiken, valde de att anmäla sig till Executive Master of Strategy för att sedan avsluta sina masterstudier med Executive Master of Finance. Det betyder att de båda idag är diplomerade i Mgruppens Executive MBA.

Även om Jimmy i sitt dagliga arbete själv inte ägnar sig åt alla delar av det som berörs i Executive Master of Finance – exempelvis värdering av förvärv – innebär det dock att han för egen del blivit en bättre beställare efter utbildningen. Som ingenjör och med flera års erfarenhet som VD hade Jimmy en god grundläggande kunskap i ekonomi redan innan Executive Master of Finance. Därför inspirerades han särskilt av utbildningens upplägg.

”De lärarna vi haft har varit otroligt duktiga på att förklara ganska komplexa saker på ett enkelt sätt. Det kan jag ta med mig när jag ska föra vidare kunskap till mina medarbetare”, säger han.

White paper: Mgruppens Executive MBA - en plattform för livslångt lärande

Ladda ned vårt white paper och få reda på hur Mgruppens Executive MBA kan bli din plattform för fortsatt lärande! Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.