chefnatverk
Chefs nätverk för nya och erfarna chefer

På Chefs nätverk får du praktisk chefsnytta under ett helt år från marknadens bästa lärare. Men också möjlighet att lyfta dina egna dilemman och utbyta erfarenheter med andra chefer som är i samma situation som du.

Vi träffas en förmiddag i månaden under ledning av erfarna lärare och mentorer. Varje träff har ett tema inom ledarskap och innehåller ett seminarium där det ges gott om tid att diskutera och träna på olika moment och ge varandra återkoppling.

Vi lovar att varje träff ger dig nya insikter och ny kunskap som du direkt kan börja använda!

 
 
 
 
 

Är du ny som chef?

nysomchef_600_300_2

Nätverket Ny som chef är till för dig som är ny i din chefsroll eller som inte tidigare har gått någon chefsutbildning. Detta nätverk ger dig grunderna och de verktyg du behöver i din chefsvardag.

Läs mer om nätverket Ny som chef

Är du en mer erfaren chef?

nysomchef_600_300

För dig som har några års erfarenhet som chef. Här får du möjlighet att fördjupa ditt ledarskap genom att reflektera och diskutera, få ny kunskap och utbyta erfarenheter med andra chefer som är i samma situation som du.

Läs mer om nätverket Erfaren chef