berg-kvinna-himmel-metoder-led-dig-sjalv

WOOP: Så tänker du mer positivt

Det positiva tänkandets vara eller inte vara har diskuterats åtskilliga gånger. Ett nytt bidrag till debatten – WOOP, eller wish, obstacle, outcome, plan – står psyko­logiprofessorn Gabriele Oettingen och hennes kolleger för.

Professorerna menar att det bästa är att kombinera positivt tänkande med ett lite mer problemorienterat tänkesätt. De kallar tekniken för Woop, som står för wish, obstacle, outcome och plan, det vill säga önskan, hinder, resultat och plan.

Forskaren Gabriele Pettingen har beskrivit hur Woop går till i praktiken:

1. Sätt dig på ett ställe där det är tyst och där du vet att du får vara ifred. Slut dina ögon.

2. Nämn någonting som du skulle vilja uppnå, exempelvis att få ett nytt och attraktivt jobb.

3. Ägna några minuter åt att föreställa dig att detta var verklighet och låt dig svepas med i känslorna som detta leder till.

4. Tänk sedan på det främsta hindret som står mellan dig och det du vill uppnå, och ägna dig åt detta i några minuter.

5. Fundera på vad du kan göra för att hantera detta hinder.

Poängen med den här tekni­­ken är att den får dig att känna att målet är realistiskt sam­­ti­­digt som du får en riktning.

Men metoden kan också leda till att du ger upp målet och lägger tid på något mer realistiskt.


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium