simone-de-beauvoir-metoder-chefsrollen-led-teamet
Simone de beauvoir, författare till litteraturklassikern 'Det andra könet'. Foto: Thierry Ehrmann/Flickr

Utforma jämställdhetsplan: Kraven som ställs enligt lagen

Medvetenheten har ökat. Men många tycker att det är svårt att få i gång jämställdhetsarbetet.

Enligt regeringen krävs att man tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens för att ett land ska kunna växa och utvecklas. Som hjälp på vägen mot att leda jämnt finns en lag att följa, som bland annat föreskriver att alla arbetsplatser med fler än nio anställda årligen ska göra en jämställdhetsplan.

SÅ SÄGER LAGEN:

Lagen föreskriver att arbetsgivaren gör en jämställdhetsplan varje år.

Den ska innehålla en redovisning av och en plan för vilka åtgärder som har vidtagits eller ska vidtas inom följande områden:

– Arbetsförhållanden ur jämställdhetssynpunkt.

– Möjligheterna till föräldraledighet.

– Förekomsten av sexuella trakasserier.

– Jämn/ojämn könsfördelning.

– Möjligheter till kompetensutveckling och befordran.

– Jämställdheten vid rekrytering.

– Lika lön-principen.

Checklista: Steg mot ökad jämställdhet:

  • Kartlägg hur det ligger till. Samla in statistik och ta reda på hur båda könen upplever att det är.
  • Sätt mätbara och möjliga mål inom de områden där jämställdhet inte råder = jämställdhetsplanen.
  • Följ upp årligen, (vidtog vi åtgärder och nådde vi målen, om inte vad ska vi göra i stället) och upprätta en ny plan.

Foto: Thierry Ehrmann

Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

3 nr av Chef + Chef Premium
199 kr
Värde: 462 kr
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium