konferens-2
Foto: Benjamin Child/Unsplash

Utforma en smart arbetsplats: Expertens bästa tips

En flytt är ett utmärkt tillfälle för nystart — med hjälp av själva lokalens utformning. Med smart planering kan den bli ett verktyg som påverkar både ledarskap och arbetssätt.

När det är dags för en verksamhet att flytta börjar de flesta med att leta efter en lämplig lokal. Men en arbetsplats är så mycket mer än en lokal. Själva utformningen av arbetsplatsen påverkar både beteende och attityder.

5 tips till en trevligare arbetsplats:

1. Tänk fritt.
Låt ledning och nyckelpersoner gå igenom vilka företagets behov är utifrån de strategiska målen.

  • Hur ska lokalen användas? Beskriv de kritiska funktionerna.
  • Vad är viktigast för oss just nu?
  • Vilken roll spelar den fysiska miljön vid rekrytering? Vid kundmöten?

Kanske behöver organisation, ledarskap, arbetssätt eller något annat förändras. Tänk fritt.

2. Fråga 
medarbetarna.
Gör enkäter med alla medarbetare. Sammanställ därefter en strategi och välj högst fem nyckelord som talar om inriktning, det kan till exempel vara flexibilitet, samverkan, öppenhet, ekonomi. Håll stenhård koll på att nyckelorden finns med hela tiden.

Ta god tid för analysarbetet så går resten av processen snabbare.

3. Börja utforma drömplatsen.
Nu vet ni vad ni behöver och det är dags att välja lokal. Undvik att influeras av trender – cityläge eller senaste planlösningsmodet är inte det optimala valet för alla verksamheter.

Välj en person, till exempel en arkitekt, som kan hjälpa till att ”översätta” nyckelorden i arbetsplatsstrategin till en fysisk miljö.
För att skapa maximal transparens är det bra att också ha en projektgrupp som arbetar med dessa frågor. Var lyhörd för sådant som bubblar upp; missnöje, oro, funderingar.

I det här skedet är det många viktiga val som ska göras, och varje val ska stödja strategin, och nyckelorden:

  • 
Sker arbetet enskilt, i grupper eller både och?
  • 
Ska alla ha fasta platser eller fritt val?
  • 
Ska alla arbetsplatser vara likadant utformade eller ska det finnas olika typer som soffor, skrivbord, ståbord och så vidare?
  • 
Ska lokalen ha öppen planlösning eller väggar?
  • 
Behövs förvaring för dokument eller lagras allt elektroniskt?
  • Dokumentera alla beslut.
  • Gör en budget och upphandla.

4. Skapa och flytta in.
Dags att skapa. Ha en byggledningsgrupp som följer arbetet och ser till att man håller fast vid strategin.

Workshops och visningar för medarbetarna under byggskedet skapar delaktighet och förståelse innan det är dags för inflytt.

5. Utvärdera hur det blev.
Gör en utvärdering när flytten är genomförd och medarbetarna har använt arbetsplatsen ett tag. Fungerar allt som det var tänkt? Om inte, gör de justeringar som behövs.

Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

3 nr av Chef + Chef Premium
199 kr
Värde: 462 kr
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium