jordglob-omvarldsbevakning-metoder-na-resultat
Foto:João Silas/Stocksnap

SWOT-analys: Nulägesbeskrivning av verksamheten

Den enskilt vanligaste modellen som tillämpas för att sammanställa en verksamhets nuvarande situation, är den så kallade SWOT-matrisen. Så här fungerar den.

Vad är en SWOT-analys?

SWOT är en akronym för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats, dvs. Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot.

En SWOT-analys kan genomföras för enskilda problem, projekt, frågeställningar eller som en summerande nulägesbeskrivning i ett strategiarbete.

SWOT:en återges vanligtvis som en fyrfältsmatris:

swot-matrix_5341cd282a6b22bf54d2cd6b

Den vänstra kolumnen handlar vanligtvis om interna faktorer som är en realitet i nuläget.

Den högra kolumnen fokuserar på externa faktorer som kan komma att bli en realitet för verksamheten i såväl positiv som negativ bemärkelse.

En omvärldsanalys med trendspaning ligger ofta till grund för att identifiera hot och möjligheter. Vilka utvecklingar ser vi på marknaden, hos konkurrenterna och i övriga omvärlden, och vilka hot respektive möjligheter innebär de för oss?

En genomförd SWOT utgör i strategiarbetet ett underlag för att identifiera möjliga handlingsinitiativ. Vilka styrkor kan vi nyttja för att tillvarata de möjligheter vi ser? Vilka hot behöver vi agera på? Vilka svagheter behöver vi arbeta bort för att nå den långsiktiga målbilden?

Några handfasta tips till dig som ska upprätta en SWOT:

1. Märker du att samma ord passar in i alla fält, så beror det på att du inte är tillräckligt specifik. Självklart kan exempelvis ”kompetens” vara både en styrka, svaghet, hot och möjlighet. Då gäller det att definiera vad i kompetensen som är en styrka, vad som är en svaghet, etc.

2. Tänk först fritt för att därefter värdera och prioritera, särskilt om SWOT:en görs från ett blankt papper.

3. Ägna inte en massa tid åt att diskutera huruvida något exempelvis är ett hot eller en svaghet. Låt inte formfrågan blir viktigare än innehållsfrågan.

4. Var noga med det utgångspunkten för SWOT-analysen. Ska styrkorna relatera till något, exempelvis styrkor för att nå visionen eller styrkor relativt våra konkurrenter? Eller ska det vara fritt tänkande för att återspegla den självbild som finns i verksamheten?

5. Faktabelägg och ifrågasätt. Det som under ett par timmar spånas fram i en SWOT kan lätt bli sanningar, som sedan utgör en viktig utgångspunkt för verksamhetens planering.


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium