metoder-na-resultat-schack-2

Strategins 5 P: Lyckas med affärsstrategin

Organisationsforskaren Henry Mintzberg utvecklade på 80-talet den kända 5P-modellen. Lär dig hur den fungerar och utveckla en hållbar affärsstrategi.

Kommer från: Verktyget skapades 1987 av Henry Mintzberg, kanadensisk organisationsforskare och professor.

Vad är det: Genom att förstå och använda de olika P:na kan man utveckla en hållbar, praktisk och nåbar affärsstrategi. P:na står för olika aspekter på strategi:

Plan: Som plan måste strategin utvecklas i förväg och ha ett syfte.

Ploy: (Sv: knep, metod.) Som metod är strategin ett verktyg för att ta hem segern i konkurrensen.

Pattern: (Sv: mönster.) Med strategin som mönster kan man lära sig se hur det som ledde till framgång tidigare kan leda till det i framtiden.

Position: Strategi handlar om hur organisationen förhåller sig till omgivningens konkurrens och vad man kan göra för att dess produkter ska bli unika på marknaden.

Perspective: Organisationens kultur och det kollektiva tänkandet kan ha stort inflytande på strategiska beslut inom ett företag.

Hur det används: När man ska utveckla en framgångsrik strategi kan man se de fem P:na som olika synpunkter man bör ta hänsyn till. Dels för att säkra att den information man samlar in och analyserar är relevant. Dels för att testa att de ursprungliga idéerna är realistiska, praktiska och hållbara. Och vid en sista kontroll så att strategin inte innehåller inkonsekvenser och icke genomtänkta saker.


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium