strategi-2
Foto: New Old Stock

Strategiarbete: Nödvändiga förberedelser

Grundläggande guide.

Tänker du låta dina medarbetare vara med i strategiarbetet? En av flera frågor du bör ta ställning till innan du drar igång. Så här går du tillväga.

Steg 1: Området

På vilken nivå ska din strategi befinna sig när den är klar? För en vd ska strategin röra hela företaget, medan den för en marknadschef ska röra just marknadsfrågorna. Ju lägre nivå strategin ska befinna sig på, desto fler ramar finns redan givna.

Steg 2: Ramar och resurser

Här måste du titta på vilka givna ramar som redan finns. Om du sitter som mellanchef kan du inte arbeta helt fritt och förutsättningslöst utan måste givetvis följa företagets huvudsakliga inriktning för att ta fram en strategi för just din enhet. Tänk: Givet helhetens inriktning, hur ska vi mellanchefer förhålla oss?

Du måste även se över vilka resurser som står till förfogande. Kan du ta tid från er vardagliga verksamhet för att arbeta med strategin? Hur mycket tid får arbetet i så fall ta i anspråk? Våga ta för dig. Tänk på att du blir en bättre chef med en strategi i ryggen, det kan alla tjäna på.

En annan resursfråga är om du känner att din egen kompetens räcker till för strategiarbetet. Är det allra första gången eller ett område du är svag på kan du fundera över att ta hjälp av en konsult.

Steg 3: Målgrupp

Nu är det dags att fundera på målgruppen för det färdiga arbetet. Alltså inte vilka som ska köpa företagets varor, utan vilka på företaget som ska ta till sig strategin. Skriver du den till exempel för din egen chef, för ledningsgruppen, för dina medarbetare eller för alla?

Steg 4: Involvering

Här gäller det att tänka till. Om du kan involvera dina medarbetare i strategiarbetet redan från början ökar chanserna till framgång. Det viktigaste syftet med strategiprocessen är att skapa gemensamma bilder kring företagets mål och utmaningar.

Gemenskap leder till kvalitetsförbättringar eftersom medarbetarna hittar nya lösningar och möjligheter till utveckling. En ökad delaktighet leder också till bättre engagemang och ansvarstagande, när medarbetarna ser hur deras insatser kopplas samman med företagets övergripande verksamhet och framgång. Resultatet blir att företaget når längre i arbetet med att nå sin uppsatta vision.

Men innan du involverar medarbetarna måste du fundera över om de är tillräckligt kunniga och mogna. De måste vara ansvarstagande och ha en förmåga att tänka på helheten. Om ni ska lyckas med ett gemensamt strategiarbete är det viktigt att du har förtroende för dina medarbetares kompetens och idéer.

Om du inte vill ha med medarbetarna hela vägen kan du oftast involvera dem i delar av processen. En metod är att ta med medarbetarna i de första stegen i strategiarbetet, nämligen att se på hur nuläget och omvärlden ser ut. Vilka är era kunder? Vad gör ni på jobbet i dag? Varför gör ni det? Finns det behov av att ni gör något nytt? Och så vidare.
När ni klarat av det arbetet kan du sedan sätta dig ned och själv dra slutsatser och tänka ut vilka punkter som bör vara med i strategin.

Steg 5: Arbets- och tidsplanen

Nu är du egentligen redan igång. Sätt dig ned med kalendern och ta fram en plan för vad ni ska göra och när respektive delmoment ska vara klart.


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium