albert-einstein-metoder-led-dig-sjalv

SQ: Så utvecklar du din ursprungsintelligens

Tror du på meningen med jobbet? Bra, då har du god kontakt med din SQ: den själsliga intelligensen. Tillsammans med IQ och EQ gör den dig till en trippelintelligent chef. Psykologen Marika Rothny guidar dig.

Har känslor något naturligt spelrum på det ställe där du är chef? Eller finns det bara plats för sakfrågor, prestationer och resultat i dina samtal med medarbetarna? Viljan att förneka, undvika och släta över känslorna är stark, eftersom de utmanar vår personliga komfortgräns.

1. Utmana din egen komfortgräns

  • För att till exempel utvecklingssamtal ska bli meningsfulla måste de också inbegripa känslor. Vi vill ju att medarbetaren ska bidra med hela sig, både kunskaper och engagemang. Då måste du som chef våga prata om sådant som tar emot, det vill säga gå under komfortgränsen.
  • Att framföra negativ feedback är också ångestskapande. De flesta av oss har mycket livlig fantasi om hur andra ska reagera.
  • I grunden är det våra egna rädslor som lägger hinder i vägen. Vi vet inte hur vi kommer att reagera på den andras känslor. Vad är värst att möta, vrede eller tårar?
  • Den emotionella intelligensen hjälper dig att förstå och hantera dessa rädslor. Och den kan övas upp. För varje gång vi antar en utmaning blir vi tryggare som personer och lär känna våra styrkor och svagheter.

2. Sök det meningsfulla

  • Känslan av sammanhang och mening är avgörande för människans mentala hälsa. Och själslig intelligens är förmågan att ge svar på frågorna som börjar med ordet ”varför”?Varför arbetar jag i det här yrket? Varför lägger jag ner så mycket tid på det här jobbet?

Marika Rothnys tre råd till den som vill utveckla sin SQ, människans ursprungsintelligens:

• Lyssna på din inre röst. Träna dig i att lägga märke till de stunder då du hör den tydligast. Den ger kanske svar som är för obekväma att följa i stunden, men försök ändå att inte vifta bort den.

• Stå fast vid din tro. Vad du än tror på, en religion eller andra principer, så är tron din kompass i livet. Försök agera i linje med den för att leva som du lär.

• Var klar över avsikten med allt du gör. Tjänar dina handlingar det högre syfte som du säger dig eftersträva? Ibland handlar alla i egoism eller kortsiktighet, men det är själsligt intelligentare att erkänna det än att ljuga för sig själv.

Kanske oroar du dig över att dina livs- och yrkesval inte ska tåla en djupare eftertanke. Att allt ska kännas så ytligt och meningslöst att din motivation går förlorad.

Men tänk om det är tvärtom – att det finns en högre mening i allt. Då kommer dina insikter i stället att ge mer sinnesro och vägledning i vardagens alla mindre beslut.


3. Hitta balansen mellan de tre intelligenserna.

  • Allt i ledarskapet är som sagt inte analyser, prestationer och resultat. Men allt är inte heller relationer och själsliga funderingar. Vägen till ett intelligent ledarskap är därför att kunna reflektera över när de olika intelligenserna kommer bäst till sin rätt.

Länk: bli_tre_ganger_smartare


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium