pojkar-metoder-led-teamet
Foto: New old stock

Path-goal-teorin: Rätt ledarstil till teamet

Klassisk modell.

Du ska leda ditt team genom en uppgift men vet inte hur. Ta reda på vilket ledarskap som passar bäst med hjälp av ”Path-goal”-teorin.

En chef kan gestalta olika ledarroller beroende på situationen som krävs. Enligt Path-Goal Theory som psykologen Robert House utvecklade 1971, måste du ta först analysera hur medlemmarna i ditt team fungerar och hur deras arbetsmiljö ser ut, innan du kan sätta långsiktiga mål.

Genom att analysera medarbetarna och arbetsmiljön kan du avgöra vilken roll du behöver inta.

Mindtools har sammanfattat modellen som utgår från de här fyra ledarskapsrollerna:

Stöttande ledarskap: Du fokuserar på relationer och på teamets behov.

Använd när:
1. Medarbetarna:
– Inte vill ha ett auktoritärt ledarskap.
– Har en intern kontroll.
– Är erfarna och en hög förmåga att utföra uppgiften

2. Arbetsmiljön:
– Uppgifterna är enkla och strukturerade
– Det formella auktoritära ledarskapet är svagt.
– Arbetsdynamiken och sammanhållningen är dålig.

Direkt ledarskap: Du kommunicerar mål och förväntningar och ger tydliga uppgifter.

Använd när:

1. Medarbetarna:
– Är oerfarna.
– Vill ha ett auktoritärt ledarskap.
– Kontrollen finns utanför gruppen.

2. Arbetsmiljön:
– Arbetsuppgifterna är svåra eller komplicerade.
– Starkt formellt auktoritärt ledarskap.
– Gruppsammansättningen är bra.

Deltagande ledarskap: Du fokuserar på att alla deltar, du hör dig för med gruppen och lyssnar på deras åsikter innan du tar ett beslut.

Använd när:
1. Medarbetarna:
– Är erfarna.
– Vill delta och bidra med sina idéer.
– Har intern kontroll.

2. Arbetsmiljön:
– Arbetsuppgifterna är svåra.
– Både när arbetsgruppen fungerar bra och dåligt.
– Vid både formellt auktoritärt eller icke-auktoritärt ledarskap.

Målorienterat ledarskap: Du sätter ett mål och litar på att teamet utför det på bästa sätt. Bra att använda när dina medarbetare är omotiverade eller behöver utmaningar.

Använd när:
1. Medarbetarna:
– Vill ha ett auktoritärt ledarskap.
– Kontrollen ligger utanför gruppen.
– De är erfarna.

2. Arbetsmiljön:
– Enkla och strukturerade uppgifter.
– Formella ledarskapet är auktoritärt.
– När gruppens sammanhållning är bra eller dålig.
För att ta reda på vilken ledarskapstyp du ska använda måste du ta reda på hur dina medarbetare i teamet är och hur arbetsmiljön ser ut. Ställ de här frågorna för att komma fram till det:

Fundera också på:

Medarbetarna:

– Vad är deras reaktion på ett auktoritärt ledarskap och hur reagerar de när du ber dem utföra en specifik uppgift.

– Hur erfarna är medarbetarna? Hur mycket kan de om uppgiften eller uppdraget?

– Hur motiverade är de?

Miljön: 

– Hur komplext eller monotont är arbetet eller uppgiften?

– Hur strukturerad (eller ostrukturerad) är uppgiften?

– Hur stark är din auktoritet i förhållande till gruppen?

– Hur bra arbetar teamet tillsammans? Till exempel: Hur är dynamiken i gruppen och relationen mellan gruppmedlemmarna.

Att tänka på: 

1. Alla personer i teamet är individer och olika individer kräver olika typer av ledarskap, så var flexibel.

2. Ett problem med den här metoden är att situationen snabbt kan förändras vilket kan leda till att du väljer fel typ av ledarskap.

Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

3 nr av Chef + Chef Premium
199 kr
Värde: 462 kr
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium