papper-metoder-na-resultat

Nollbasansats: Ägna dig åt rätt saker

Klassisk modell.

Till skillnad mot ständiga förbättringar utgår nollbasanalysen från den existentiella grunden för en viss verksamhet. Genom att utgå från ett ”blankt papper” får du viktiga insikter om din verksamhet.

Nollbasplanering utgår i sin rena form ifrån ett ”blankt papper” och varje arbetsmoment ifrågasätts i viktighetsordning.

Metoden har två väsentliga funktioner:

1. Diagnostisk, i och med att den tar referenspunkt i arbetsuppgifternas själva existens.

2. Processuell, i och med att andra referensramar som benchmarking eller intern efterfrågan kan omsättas i praktiskt handledning med hjälp av nollbasplanering.

Bristen på radikalt tänkande är ofta det största hindret för nödvändiga effektivitetsförbättringar. Därför är nollbasmetoden väl lämpad just på grund av att den uppmanar till radikalism och kreativitet (här i betydelsen att återintegrera kända kunskapselement på nya innovativa sätt).

Metodens sekvens kan i korthet beskrivas enligt följande:

1. Bryt ner varje funktion till ett hanterbart antal aktiviteter och definiera målet för varje aktivitet.

2. Fastställ och hantera betydelsen av att någon aktivitet inte alls utförs.

3. Utveckla alternativa sätt att utöva aktiviteten, vart och ett med olika servicegrad. Detta bör inkludera Köpa/tillverka-analys (se detta begrepp).

4. Bestäm riskerna av större förändringar i organisation eller process.

5. Hantera analysen i form av förnyelse och kostnadsreduktion.

Fördelar med nollbasansats:

  • Nollbasansats syftar till ett bättre resursutnyttjande genom att man inte arbetar med onödiga arbetsuppgifter utan verkligen ägnar sig åt ”rätt saker”.
  • Genom att man applicerar köpa/tillverka-metodik och alternativa angreppssätt får man en uppfattning om huruvida saker görs ”på rätt sätt”.
  • Processtegen kan varieras för att passa den aktuella situationen. Vid specialfall som FoU- avdelningar bör man förfara något annorlunda vad gäller processtegen.

Faror med nollbasansats:

  • Den tuffa, radikala attityden kan lätt överdrivas. Det är samma fenomen som gör sig gällande vid en organisationsdiagnos.
  • När människor får möjlighet att kritisera inför ett icke hotande auditorium överdriver man gärna. På samma sätt överdrivs gärna besparingsmöjligheterna i samband med en nollbasprocess.

Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

3 nr av Chef + Chef Premium
199 kr
Värde: 462 kr
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium