behovstrappa-rulltrappa-metoder-motivera

Maslows behovstrappa: Lär dig motivation från grunden

Klassisk modell.

”Maslows behovstrappa” skapades av den amerikanske psykologen Abraham Maslow. Han delar in mänskliga behov in fem kategorier.

Maslows behovstrappa är en av de mest kända motivationsteorierna som publicerades första gången 1943 i Maslows artikel ”A Theory of Human Motivation.”

Med behovstrappan ville Maslow visa vilka behov vi människor har och hur ”de högre behoven” blir viktiga först när basala behov uppfyllts.

maslow

De fem behoven:

  1. Kroppsliga behov (mat, sömn, motion, syre) 

De kroppsliga behoven är också de mest grundläggande och utgör basen i ” behovstrappa”.

Ur ett chefsperspektiv: Hur har ni det med pauser för återhämtning, friskvård, lunchraster till exempel?

  1. Trygghet (tak över huvudet, pengar)

När de kroppsliga behoven är tillfredsställda kan individen börja att fokusera på saker som säkerhet och trygghet. Människor har ett behov av en stabil vardag och rutiner.

Ur ett chefsperspektiv: Arbetsmiljöfrågor.

  1. Samhörighet och kärlek (familj och vänner)

Människor försöker alltid övervinna känslor av ensamhet och alla vill tillhöra något större. Om din medarbetare känner att hen är involverad och trivs med sina kollegor ökar motivationen.

Ur ett chefsperspektiv: Arbeta till exempel med teambuilding, får alla komma till tals i ditt team? Ta tag i mobbing på arbetsplatsen på en gång om det förekommer.

  1. Uppskattning (feedback) 

Enklare behov av uppskattning påverkas av yttre faktorer (till exempel erkännande och uppmärksamhet). Komplicerade behov, som handlar om inre självkänsla (till exempel självförtroende, att veta att man är kompetent och självrespekt).

Ur ett chefsperspektiv: Beröm och premiera dina medarbetare.

  1. Självförverkligande 

Självförverkligande är ett behov som ständigt förändras. Det kan handla om att engagemang av olika slag, vidareutbildning, välgörenhet eller självutveckling för att utveckla sitt fulla potential.

Ur ett chefsperspektiv: Ha regelbundna utvecklingssamtal, gör det möjligt för medarbetare att utvecklas.


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium