sanna-mander-utvecklingssamtal
Illustration: Sanna Mander

Löneförhandling: Sätt rätt lön

Tre tips på hur du genomför ett bra lönesamtal.

1. Sätt en sluttid.
Samtalet bör max ta 30 minuter.

Börja prata om vad arbetet innehåller. Har medarbetarens ansvar förändrats? Gå sedan över till att prata om hur medarbetaren utfört sitt arbete.

2. Ge feedback.
Ge feedback i ‘jag-form’ och tala utifrån tre steg: beteende, känsla och konsekvens.

Beteende är det du observerat.

Jag har sett att du inte gör ett bra arbete, eftersom det tar för lång tid för dig att utföra dina uppgifter. Jag har sett att du inte uppfyllt de individuella mål som vi tillsammans arbetade fram i utvecklingssamtalet’ eller ‘Jag har observerat att du gjort ett bra arbete det senaste året. Du har med råge uppnått dina mål’.

Känsla handlar om det du känner inför det du observerat och vilken effekt det har på dig. Säg till exempel.

‘Det känns naturligtvis inte bra’ eller ‘Det känns naturligtvis mycket glädjande’.

Konsekvens är den nya lönen. Säg exempelvis:

‘Det innebär att jag bedömer att du inte uppnått det jag förväntat mig och att det därför inte finns argument för att ändra din lön’. Eller säg ‘Det innebär att din nya lön blir… Jag önskar att du fortsätter i samma anda och att vi tillsammans kan arbeta fram fler utmanande individuella mål i ditt kommande utvecklingssamtal.’

3. Prata om hela lönen, inte lönepåslaget.
Skyll inte på någon annan – du har satt lönen.

Be medarbetaren att tala om hur han eller hon tagit emot budskapet. Har ni samma uppfattning? Upprätta en handlingsplan för de medarbetare som inte når upp till kraven. Fokusera på förändring.

Källa: ‘Lönesamtal – handbok för chefer’ (Uppsala Publishing House) av Georg Frick.


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium