marionett-docka-metoder-fatta-beslut

Konstruktivt möte: 8 roller för gemensamma beslut

Bli bättre på att fatta gemensamma beslut med metoden ”konstruktivt möte”.

Mål: Fatta gemensamma beslut.

Metod: Konstruktivt möte.

Syfte: Metoden syftar till att bryta och övervinna de olika motstridiga roller som individer spontant tar i en grupp. Enligt metoden identifierar man åtta olika roller. Det vanliga är att om till exempel en i gruppen spontant intar en positiv roll, tar någon annan spontant en negativ roll.

Antal deltagare: Bäst fungerar grupper med fem till åtta deltagare.

Tidsåtgång: En halvtimme till en dag beroende på vad beslutet handlar om.

Lokal: Tillräckligt stor för att varje grupp ska kunna sitta i ring i var sitt eller samma rum.

Detta behöver ni: Ett blädderblock eller en white-boardtavla.

Vill du bryta ner de motstridiga roller som individer spontant tar i en grupp? Med den här metoden ska alla inta samma roll, en i taget. På det sättet belyser man snabbare olika synpunkter av en fråga än om man intar motstridiga roller, alla kommer till tals och ingen kan i efterhand hävda att de inte varit delaktiga i beslutet.

Så går det till:
Beskriv metoden för alla deltagare och att ni ska använda den för att fatta ett beslut.

Exempel: En arbetsgrupp har lagt fram ett förslag till hur arbetsplatserna i de nya kontorslokalerna ska fördelas. Gruppen har nu till uppgift att besluta om förslaget ska antas eller arbetas om.

Gå igenom de olika roller gruppen i tur och ordning ska inta:
Gasen – Vad talar för förslaget, vad är positivt?
Bromsen – Vad talar emot det, vad är negativt?
Skannern – Vad vet vi om det här, hårda fakta?
Känslan – Vilka känslor väcker förslaget?
Solen – Vad innebär det egentligen för helheten?
Vatten – Hur kommer det att fungera i praktiken?
Modern – Hur klarar vi oss bäst om vi antar förslaget?
Fadern – Omröstning!

Se till att varje grupp sitter i en ring.

Utse en i varje grupp till ledare.

Bestäm hur lång tid rundan får ta för varje roll, till exempel tio minuter.

Alla i gruppen ska nu inta den första rollen, Gasen, och komma med argument som talar för förslaget. Exempel: Alla får direkt dagsljus på sin arbetsplats.

Gå laget runt, ledaren ska se till att alla kommer till tals.

Sätt stopp om någon faller ur rollen.

Skriv upp argumenten på blocket eller tavlan.

Fortsätt med övriga roller till och med Vatten.

Gå snabbt igenom alla roller igen. Nya fakta, känslor och tankar kan ha kommit fram under den första rundan. Nu är gruppen framme vid Moder-rollen och det är dags att gå mot beslut.

Rösta för eller mot förslaget. Ni är framme vid Fadern och beslutet är fattat!

Inspiration: Ruslan Savitskij, programchef för In Re Stressmottagning/Jonas Elfort Andersson, Helhetskommunikation

Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

3 nr av Chef + Chef Premium
199 kr
Värde: 462 kr
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium