diskussion-kvinna-metoder-fatta-beslut

Konstruktiv kontrovers: Fatta bättre beslut

Klassisk metod.

Genom att argumentera för och emot och omvärdera din slutsats om och om igen kommer du ta bättre beslut.

Metoden ‘Constructive Controversy’ publicerades 1979 av forskarna David Johnson och Roger Johnson. Syftet är att ta så genomtänkta beslut som möjligt genom att låta någon annan kritisera konstruktivt och inte undvika de konflikter som kan uppstå.

Den är utformad efter fem steg och kan upprepas gång på gång på gång.

Constructive-controversy

Dra en slutsats:
Det kan handla om ett beslut gällande din affärsverksamhet, en teori gällande hur du ska få upp arbetsmoralen på jobbet eller hur ni ska göra era kunder ännu nöjdare

Presentera ditt förslag:
För fram ditt förslag inför en utvald grupp, gärna så heterogen som möjligt. Låt dem diskutera och kritisera ditt förslag, din teori eller ditt beslut.

Lyssna på olika slutsatser:
Vad har de för positiv och negativ kritik att komma med?

Känn dig osäker: 
Ompröva ditt beslut. Vad tycker du de hade rätt i och vilka punkter håller du inte med om.

Sök efter bättre förståelse:
Prova igen.

Tänk på: Kritisera idéer, aldrig personer. Det viktiga är att hitta bästa lösningen och fatta ett så bra beslut som möjlig, inte att vinna diskussionen.


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium