grupp
Foto: Samuel Zeller/Unsplash

Komplabb-metoden: Locka fram medarbetarnas tysta kunskap

Varje dag använder vi tyst kunskap. Genom gruppträffar, så kallade komplabb, kan man locka fram, sätta ord på och sprida det tysta kunnandet mellan medarbetarna.

Så fungerar kompetenslaboratorier, ”komplabb”:

1. En grupp på sex personer, plus en processledare, träffas varannan vecka, totalt åtta gånger. Grupperna är med fördel blandade; unga och äldre, kvinnor och män, erfarna och nya medarbetare.

2. Varje gång får två av deltagarna berätta om var sin händelse och hur man hanterat den, en situation som man är mer eller mindre nöjd med. Därefter ställer gruppen öppna frågor för att hjälpa sin kollega att se andra perspektiv och fördjupa berättelsen. Avsikten är att få upp det omedvetna handlandet till medvetandet och sätta ord på det genom att reflektera.

3. Den som berättat om en händelse ska också reflektera över hur den person som de mött reagerat, och vad de tror att han eller hon tänkt och känt. Syftet är att nästa gång man hamnar i en liknande situation ska man ha bättre självförtroende och vara bättre rustad att hantera den.

4. Vid den första träffen får deltagarna varsin anteckningsbok där de kan skriva ner sina tankar och reflektioner. Varje träff avslutas med en reflektionsrunda. Vid den sista träffen gör de en avsiktsförklaring om hur de ska arbeta vidare med de kunskaper och erfarenheter de fått.

5. Genom att dela med sig av sitt kunnande till andra i organisationen, ökar också förståelsen för att olika medarbetare handlar på olika sätt. Till exempel kan en medarbetare som be­­rättar om en konfliktsituation, med hjälp av kollegernas frågor, bli mer medveten om sina egna reaktioner och känner sig bättre rustad att hantera en liknande situation nästa gång.


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium