is-glaciar-metoder-kommunicera

Islossarmetoden: Synliggör allas värderingar

Så enas ni om vad ni tillsammans ska stå för.

Mål: Hitta gemensamma värderingar.

Metod: Islossaren.

Syfte: Avsikten är att synliggöra allas värderingar och enas om det man tillsammans kan stå för. Det ökar tryggheten i gruppen och underlättar samarbetet under dagen.

Antal deltagare: Tre till fem per grupp, totalt max 30 personer.

Tidsåtgång: En till två timmar beroende på antal deltagare.

Lokal: En lokal där det finns plats att dela in sig i smågrupper.

Detta behöver ni: Blädderblock, papper, pennor och pluppar/klistermärken i tre olika färger.

Så går det till:
Samla alla deltagare och dela ut papper och pennor.

Be var och en att individuellt svara på följande frågor:
1. Vilka tre förväntningar har du på gruppen och dagens arbete?
2. Vilka regler ska ni ha för att samarbetet ska fungera?
3. Vad kan du bidra med för att göra samarbetet roligt och inspirerande?

Dela in er i grupper om tre till fem deltagare.

Gå laget runt i gruppen och be var och en läsa upp vad de skrivit.

När alla presenterat sina svar stämmer gruppen av vilka förväntningar, regler och individuella bidrag som är gemensamma.

Be varje grupp sammanfatta vad man kommit fram till på respektive fråga och skriva ner det på ett blädderblock.

Bestäm hur många punkter ni ska ha på varje fråga. Tre till sex är lagom.

Ge var och en till exempel tre pluppar i varje färg. Varje färg motsvarar en fråga.

Rösta fram vilka värderingar som är viktigast genom att sätta plupparna framför respektive punkt på blädderblocken.

Sammanfatta de punkter som röstats fram på ett nytt blädderblock.

Nu har ni ett samarbetskontrakt som talar om vilka förväntningar ni har på varandra under arbetet, vilka regler ni enats om och vad var och en kan bidra med.

Följ upp kontraktet. Stäm av under arbetets gång och utvärdera hur det fungerat när arbetet är avslutat.

Inspiration: Lena Börjesson, 20 verktyg från Metoda.


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium