hjarna-emojies-brainstorm-metoder-fatta-beslut

Idéjakten: Brainstorma fram färdiga idéer

Ett problem som ska lösas eller ett projekt som ska starta. Kom fram till de bästa idéerna genom att i tre steg komma på och värdera idéerna.

1.Välj område.
Samla alla deltagarna och presentera frågan som Idéjakten ska handla om – vilket område ska ni samla idéer till? Metoden har tre steg: inspiration, idégenerering och värdering.
Betona att det är långt till värderingsfasen – under den första fasen gäller det att vara öppen för allt.

Inspirationsfasen:

2. Promenera.
Skicka ut deltagarna på en parpromenad (inspirationsfas), två och två, där de fritt får diskutera frågan medan de promenerar i 30 minuter.

3. Återsamla och diskutera. 
Återsamla alla deltagare i helgrupp i ett stort rum med bord placerade i öar. Dela in deltagarna i 3-6 personer per grupp. De ska inte vara i samma grupp med personerna som de har gått parpromenad med.

Idégenerering

4. Presentation.
Be varje bord inleda sitt samtal med en snabb rundfråga, där varje deltagare får två minuter på sig att berätta om hur de inspirerats under inspirationsfasen. Man presenterar enbart för dem som sitter vid det egna bordet.

5. Påminn.
Avsluta presentationsrundan och påminn om frågan som ‘Idéjakten’ försöker finna svar till.

6. Brainstorma.
Starta därefter en brainstorm i tio minuter och uppmana deltagarna vid borden att skriva ned alla svar de kan komma på på ett blädderblocksblad. Gå runt bland grupperna och hjälp deltagarna att inte värdera förslagen. Använd exempelvis frasen: »Allt ska ner på pappret. Alla förslag är bra.«

Värdering.

7. Samla bästa förslagen. 
Efter tio minuter är Hjärnstormen över och be deltagarna att försöka enas om de bästa förslagen i ett gruppsamtal. Be varje grupp att enas om tre-fyra förslag.

8. Redovisa.
Be därefter grupperna, en och en, redovisa sina förslag gemensamt inför hela den stora gruppen. Du som chef kan gärna ställa frågor till dem som inte säger så mycket, så att du får en helhetsbild.

9. Gör en stafettöverlämning.
Ge mötets resultat till den eller de personer som är ansvariga för att förslagen genomförs. De ska också se till att det sker en återrapportering till deltagarna.


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium