metoder-chefsrollen-arbetsratt

Arbetsrätt: Hit sträcker sig chefens ansvar

Chef förklarar. Om en olycka händer någon av dina medarbetare kan ansvaret för händelsen falla på chefen. Så här undviker du att det inträffar.

Chef har i en checklista sammanställt Per Axells, arbetsrättsjurist och specialiserad på allmän arbetsrätt, bästa råd gällande arbetsmiljö och arbetsolyckor. Här är vad chefen måste göra för att undvika att olyckor inträffar på arbetsplatsen och därmed undviker en rättslig process där chefen kan bli ansvarig för händelsen.

1. Det här är ett arbetsmiljöbrott:
Till exempel att chefen inte följer säkerhetsbestämmelserna, att inte ha en riskbedömning eller att den inte håller. Men även att medarbetarna inte följer de uppsatta reglerna eller att du som chef inte gör något åt mobbning och kränkningar på jobbet.

2. Ha en komplett riskbedömning:
Den ska innehålla fysiska och psykosociala risker och måste vara skriftlig. Det finns en mängd olika mallar och blanketter att ta hjälp av och utgå från men viktigt är att anpassa dem efter din verksamhet.

3. Då kan chefen vara skyldig:
Arbetsmiljölagen är kopplad till brottsbalken och en chef kan därmed bli straffad om hen begått ett brott på jobbet, det vill säga ett arbetsmiljöbrott. Vanligaste straffet är dagsböter och villkorlig dom, men straffskalan innehåller fängelse i upp till sex år för grovt vållande till annans död.

4. När medarbetare bryter mot säkerhetsföreskrifter och regler:
Då begår medarbetaren ett brott mot arbetsmiljölagen och anställningsavtalet. Det är inget brott enligt brottsbalken, men det kan vara en saklig grund till uppsägning.

Om medarbetare struntar i säkerhetsbestämmelser, som att arbeta ensamma trots att det innebär högre risker eller struntar i att använda hjälm på en byggarbetsplats, är det chefens ansvar att se till att de anställda följer reglerna. En chef som ser mellan fingrarna och tillåter vissa avvikelser från reglerna bryter mot arbetsmiljölagen. Du måste agera om reglerna inte följs och det räcker inte att se till att de flesta följer reglerna.

Du kan aldrig statuera med ett exempel som att säga upp någon som inte följer bestämmelserna om de övriga inte gör det.

5. Det händer vid en rättslig process:
Det är ofta en lång process. En misstanke om ett arbetsmiljöbrott inleds med en polisanmälan. Polisen gör sedan en förundersökning som lämnas till en åklagare som i sin tur beslutar om det finns anledning att väcka åtal. Skulle det handla om ett dödsfall måste åklagaren inte bara bevisa att chefen har gjort fel utan även att dödsorsaken var en konsekvens av chefens agerande.


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium