Välkommen till Metodbanken 

Här har vi samlat 300 klassiska och konkreta metoder och modeller – smarta genvägar för dig som chef.

Du hittar guider, tips och verktyg som ger stöd när du förbereder möten eller skriver rapporter, hjälper dig framåt i strategiarbetet och det ständiga arbetet med att utveckla ditt team. Metoderna erbjuder vi genom Chef Premium (endast för dig som Chef-prenumerant). Metoderna är indelade i 9 kategorier, bland andra:

  • Konflikthantering
  • Kommunikation
  • Delegera
  • Led teamet

Sök efter en specifik metod eller kategori, eller bläddra igenom metoderna i listan nedan.

Metodbanken ingår i Chef Premium

Chef Premium är en del av Chef.se med exklusivt innehåll som gör det lättare att vara chef. Här har vi samlat en rad smarta genvägar för att hjälpa och inspirera dig som chef.

Här finns verktyg och tjänster för att hitta de effektivaste sätten att jobba. Och de snabbaste vägarna dit.

Du som är prenumerant på Chef har direkt tillgång till Chef Premium – det är bara att logga in eller skapa ett konto om du inte redan gjort det.

Är du inte prenumerant än?
Teckna en prenumeration eller prova på under en kortare period.

motivera-metoder-sapbubbla-bubbla-glad
Metodbanken Publicerat 31 Jan 2016

Chefs motivationsskola: 10 motivationsmetoder

Grundläggande guide. En motiverad grupp ger mest lönsamhet. Chef har samlat kunskap från flera ledande experter och kokat ner det till 10 konkreta metoder för att höja teamets motivation.
mote
Metodbanken Publicerat 30 Jan 2016

Utvecklingssamtal: Experternas 6 bästa tips

Grundläggande guide. För många chefer är det årliga utvecklingssamtalet det som kan kännas svårast. Kanske inte minst för att samtalen ofta inte leder till något konkret. Välj att se möjligheterna istället! Här är sex experttips.
trott
Metodbanken Publicerat 28 Jan 2016

Motivera de omotiverade: 4 typer – och hur du botar dem

Orsakerna till varför medarbetare är omotiverade på jobbet är sällan de samma. Använd de här olika teknikerna för att medarbetarna ska hitta glöden igen – oavsett skäl till varför den slocknat.
klocka-kvart-metoder-motivera
Metodbanken Publicerat 24 Jan 2016

3,1%-metoden: Chefa en kvart om dagen

Case från verkligheten. Gott ledarskap handlar inte om att lägga massor med tid på varje medarbetare. Det handlar om att ge rätt återkoppling vid rätt tidpunkt.
karriarstege
Metodbanken Publicerat 22 Jan 2016

Slutledningsstegen: Metod för tydligare kommunikation

Chef förklarar. Om du upptäcker att din medarbetare återkommande har problem med något som påverkar arbetsprestationen, exempelvis att leverera i tid, kan du använda dig av slutledningsstegen
grupp
Metodbanken Publicerat 22 Jan 2016

Komplabb-metoden: Locka fram medarbetarnas tysta kunskap

Varje dag använder vi tyst kunskap. Genom gruppträffar, så kallade komplabb, kan man locka fram, sätta ord på och sprida det tysta kunnandet mellan medarbetarna.
spindel
Metodbanken Publicerat 19 Jan 2016

Kompetensspindeln: Kartlägg befintlig kompetens och sätt mål

En kurs ska inte vara en belöning. All utbildning måste motiveras av att ni får den kompetens ni behöver. Med kompetensspindeln i din hand avgör du lätt vem som ska få gå på vilken utbildning.
is-glaciar-metoder-kommunicera
Metodbanken Publicerat 18 Jan 2016

Islossarmetoden: Synliggör allas värderingar

Så enas ni om vad ni tillsammans ska stå för.
tumme-metoder-motivera
Metodbanken Publicerat 15 Jan 2016

PDM: Fokusera på det positiva

Case från verkligheten. PDM-metoden går ut på att utvärdera vad som fungerar bra, vad som är möjligt att förbättra och hur det ska genomföras.
lopp-kvinna-metoder-led-dig-sjalv
Metodbanken Publicerat 15 Jan 2016

Behov och ansträngning: Analysera din motivation

Ibland kan jobbet och hela tillvaron kännas omotiverande. Den här metoden syftar till att ta reda på vad det är som gör dig omotiverad och – vad du kan göra åt det.
klocka-tio-minuter-metoder-kommunicera
Metodbanken Publicerat 15 Jan 2016

Ge feedback på 10 minuter: Metoden minut för minut

Spara tid. Här är 10-minutersmetoden för dig som har dåligt om tid till att ge feedback, har många medarbetare eller som tycker att långa feedbackmöten inte ger något resultat.
post-it-metoder-fatta-beslut
Metodbanken Publicerat 14 Jan 2016

Crawfords brainstorming: Så låter du alla komma till tals

Klassisk metod. Med Crawfords metod kommer alla under din brainstorming med idéer. Även de som inte är de mest pratglada.
man-sur-glad-metoder-led-dig-sjalv
Metodbanken Publicerat 14 Jan 2016

Betariboxen: Så kontrollerar och sprider du ditt humör

Allt du gör påverkar din omgivning. Betarimodellen förklarar hur och hur du som chef kan agera för att bryta dåliga beteendemönster och skapa nya.
behovstrappa-rulltrappa-metoder-motivera
Metodbanken Publicerat 13 Jan 2016

Maslows behovstrappa: Lär dig motivation från grunden

Klassisk modell.  ”Maslows behovstrappa” skapades av den amerikanske psykologen Abraham Maslow. Han delar in mänskliga behov in fem kategorier.
raket-rymden-metoder-motivera
Metodbanken Publicerat 13 Jan 2016

Herzbergs tvåfaktorsteori: Höj motivationen

Klassisk metod. Frederick Herzbergs teori beskriver olika faktorer som påverkar medarbetares välmående på jobbet.
workshop-verktyg-metoder-led-teamet-na-resultat
Metodbanken Publicerat 13 Jan 2016

Effektiv workshop: Grunderna

Grundläggande guide. Workshops ska vara trevliga och intressanta och leda till en förbättrad och mer effektiv arbetsmiljö. Så här planerar du för en så bra workshop som möjligt.
stol-hav-sommar-metoder-kommunicera
Metodbanken Publicerat 13 Jan 2016

Stol-övning: Höj energin under mötet

Du behöver en energikick under långa möten. Den här leken tar max tio minuter, höjer energin och får deltagarna att prata – även med de de inte känner från början.
ledarfoljare
Metodbanken Publicerat 13 Jan 2016

Skaffa dig följare: Öka engagemanget

Ska någon leda måste någon också följa, eller hur? Men du kan inte tvinga eller ge order. Dina medarbetare blir bara dina följare om du lyckas få dem att tro på samma saker som du.
talk
Metodbanken Publicerat 12 Jan 2016

Håll motiverande samtal: Checklista

Chef förklarar. För att få medarbetaren motiverad att ändra sitt beteende krävs att du har en inbjudande och lyssnande attityd.
fira
Metodbanken Publicerat 11 Jan 2016

Öka engagemanget hos medarbetarna: 8 steg för att tända gnistan

I kris situationer kan det vara svårt att hålla engagemanget på jobbet uppe. Men du som chef kan hjälpa dina medarbetare att hitta gnistan även genom svåra tider. Så här gör du.