Välkommen till Metodbanken 

Här har vi samlat 300 klassiska och konkreta metoder och modeller – smarta genvägar för dig som chef.

Du hittar guider, tips och verktyg som ger stöd när du förbereder möten eller skriver rapporter, hjälper dig framåt i strategiarbetet och det ständiga arbetet med att utveckla ditt team. Metoderna erbjuder vi genom Chef Premium (endast för dig som Chef-prenumerant). Metoderna är indelade i 9 kategorier, bland andra:

  • Konflikthantering
  • Kommunikation
  • Delegera
  • Led teamet

Sök efter en specifik metod eller kategori, eller bläddra igenom metoderna i listan nedan.

Metodbanken ingår i Chef Premium

Chef Premium är en del av Chef.se med exklusivt innehåll som gör det lättare att vara chef. Här har vi samlat en rad smarta genvägar för att hjälpa och inspirera dig som chef.

Här finns verktyg och tjänster för att hitta de effektivaste sätten att jobba. Och de snabbaste vägarna dit.

Du som är prenumerant på Chef har direkt tillgång till Chef Premium – det är bara att logga in eller skapa ett konto om du inte redan gjort det.

Är du inte prenumerant än?
Teckna en prenumeration eller prova på under en kortare period.

telefon-referenser
Metodbanken Publicerat 24 Feb 2016

Kontrollera referenser: 6 steg

Du har hittat en lämplig kandidat och det är dags att höra av sig till referenterna. Så här går du till väga för att få ut som mycket information som möjligt enligt Claudio Fernández-Aráoz, en av världens bästa chefssekreterare.
mote
Metodbanken Publicerat 30 Jan 2016

Utvecklingssamtal: Experternas 6 bästa tips

Grundläggande guide. För många chefer är det årliga utvecklingssamtalet det som kan kännas svårast. Kanske inte minst för att samtalen ofta inte leder till något konkret. Välj att se möjligheterna istället! Här är sex experttips.
blad-vatten-metoder-hantera-konflikter-kommunicera
Metodbanken Publicerat 29 Jan 2016

Svåra samtal: Checklista i sju steg

Noggranna förberedelser och sedan - pang på. Jobbiga besked ska inte lindas in. Så här genomför du svåra samtal.
karriarstege
Metodbanken Publicerat 22 Jan 2016

Slutledningsstegen: Metod för tydligare kommunikation

Chef förklarar. Om du upptäcker att din medarbetare återkommande har problem med något som påverkar arbetsprestationen, exempelvis att leverera i tid, kan du använda dig av slutledningsstegen
grupp
Metodbanken Publicerat 22 Jan 2016

Komplabb-metoden: Locka fram medarbetarnas tysta kunskap

Varje dag använder vi tyst kunskap. Genom gruppträffar, så kallade komplabb, kan man locka fram, sätta ord på och sprida det tysta kunnandet mellan medarbetarna.
mote-konversation
Metodbanken Publicerat 20 Jan 2016

Beslutsträd: Så bryter du mötesberoendet

Spara tid. Har du fastnat i mötesträsket? Det går att ta sig ur det, med hjälp av Elizabeth Grace Saunders enkla beslutsträd.
ansikte-foto-metoder-led-teamet
Metodbanken Publicerat 15 Jan 2016

Rekrytera utan diskriminering: Checklista

Sätt upp tydliga kriterier och följ dem genom hela ansökningsprocessen.
whiskey-alkohol-metoder-hantera-konflikter
Metodbanken Publicerat 15 Jan 2016

Reagera på missbruk: Checklista

Du har en unik position för att rädda din medarbetare som missbrukar. En alkoholist eller narkoman är alltid en riskfaktor. Ditt trumfkort är dokumentationen.
pojkar-metoder-led-teamet
Metodbanken Publicerat 15 Jan 2016

Path-goal-teorin: Rätt ledarstil till teamet

Klassisk modell. Du ska leda ditt team genom en uppgift men vet inte hur. Ta reda på vilket ledarskap som passar bäst med hjälp av "Path-goal"-teorin.
klocka-tio-minuter-metoder-kommunicera
Metodbanken Publicerat 15 Jan 2016

Ge feedback på 10 minuter: Metoden minut för minut

Spara tid. Här är 10-minutersmetoden för dig som har dåligt om tid till att ge feedback, har många medarbetare eller som tycker att långa feedbackmöten inte ger något resultat.
fabrik-industri-metoder-na-resultat
Metodbanken Publicerat 15 Jan 2016

Lean Production: Lär dig grunderna

Chef förklarar. Japansk produktionsfilosofi började tilldra sig allt större intresse i början av 1980-talet. I första hand var det anställningsförhållandena som stod i fokus. Här lär du dig grunderna i lean.
kalle-anka-disney-lampa-metoder-fatta-beslut
Metodbanken Publicerat 14 Jan 2016

Disneytaktiken: Brainstorma utifrån tre olika roller

Låt ditt team gå från 'drömmaren' till 'realisten' till 'kritikern' för att få fram de allra skarpaste idéerna. Lika bra som Walt Disneys egna.
man-sur-glad-metoder-led-dig-sjalv
Metodbanken Publicerat 14 Jan 2016

Betariboxen: Så kontrollerar och sprider du ditt humör

Allt du gör påverkar din omgivning. Betarimodellen förklarar hur och hur du som chef kan agera för att bryta dåliga beteendemönster och skapa nya.
tag-jarnvag-metoder-delegera-led-teamet
Metodbanken Publicerat 13 Jan 2016

Fatta bättre beslut med tvärgrupper: Länspolismästarens metod

Mentorn. Fattar du ibland beslut för snabbt på bristande underlag och får kritik efteråt? Carin Götblad, före detta länspolismästare i Stockholm, har utvecklat en metod som bygger på att tvärgrupper av medarbetare engageras i viktiga frågor.
medarbetarsamtal-metoder-kommunicera
Metodbanken Publicerat 13 Jan 2016

Medarbetarsamtal: Grunderna i 13 steg

Grundläggande guide.  Dags för medarbetarsamtal? Här är 13 saker att tänka på före, under och efter mötet.
trafikljus-cykel-stopp-starta-fortsatt-metoder-kommunicera
Metodbanken Publicerat 13 Jan 2016

Sluta, fortsätt, börja: Metod för effektiv feedback

Vad ska jag sluta göra, fortsätta göra och börja göra? De här tre frågor hjälper dig få – eller ge – effektiv och snabb feedback.
raket-rymden-metoder-motivera
Metodbanken Publicerat 13 Jan 2016

Herzbergs tvåfaktorsteori: Höj motivationen

Klassisk metod. Frederick Herzbergs teori beskriver olika faktorer som påverkar medarbetares välmående på jobbet.
projekt-bro-metoder-led-teamet
Metodbanken Publicerat 13 Jan 2016

SMART:a mål: Projektledning på rätt sätt

Chef förklarar. Projektexperten och författaren Mikael Klasson berättar om grunderna i framgångsrik projektledning.
brand-stuga-kris-metoder-hantera-konflikter
Metodbanken Publicerat 13 Jan 2016

Led i krisläge: Lottie Knutsons bästa tips

Mentorn. Du vill inte tänka på det. Men förr eller senare kommer den. Krisen. Lottie Knutson tipsar om hur du förbereder dig inför det oundvikliga.
arbetsmiljo-paket-packa-kaos-metoder-led-dig-sjalv
Metodbanken Publicerat 13 Jan 2016

Tofflers trygga zoner: Så skapar du arbetsro i ständig förändri

Klassisk modell. Ett sätt att skapa trygghet och ro i vardagen eller under större förändringar är att skapa egna säkerhetszoner. Så här gör du.