Transparent feedback: Våga vägra Sandwichmetoden

Sandwichmetoden riskerar att förstöra både din feedback och din relation till dina medarbetare. Testa transparent feedback istället.

Du känner säkert igen den, metoden som går ut på att framföra kritik genom att blanda upp den med positiva omdömen. Du inleder med att säga något uppmuntrande, därefter framför du din negativa feedback för att sedan avsluta med att säga något positivt. Det kallas sandwichmetoden.

Organisationspsykologen Roger Schwarz har studerat sandwichmetoden. Han har kommit fram till att denna metod, där man gömmer kritiken i berömmet, inte är att föredra och förespråkar istället en metod för transparent feedback.

Transparent feedback fungerar bättre än sandwichmetoden av flera skäl:

1. Genom att berätta om ditt upplägg och involvera medarbetarna lägger ni upp mötet tillsammans, vilket ökar möjligheten att alla kommer att få ut något av det.

2. Eftersom att alla inblandade känner till hur mötet är upplagt kan ni se till att hålla samtalet på rätt spår.

3. Genom att säga att du inte har all information och att du själv kan ha varit med och bidragit till problemet, går mötet från att vara ett sammanträde där enbart du berättar för dina anställda vad du tycker, till ett möte där ni tillsammans tar reda på vad som hände och planerar hur ni ska gå vidare.

4. Du har en annan inställning. Förändringen innebär att du tänker på negativ feedback som ett sätt för dig och andra att ta väl underbyggda beslut tillsammans.

5. Att ge negativ feedback på ett transparent sätt innebär att du respekterar dina medarbetare i stället för att kontrollera eller fjärma dig från dem.

6. Det gör att både din negativa och din positiva feedback känns mer genuin och att din och dina medarbetares oro minskar.

Så här går det till i praktiken:

”Robert och Klara, jag vill prata med er om några funderingar som jag har. Jag är rädd för att presentationen som ni höll för ledningsgruppen i morse kan ha skapat förvirring om vår strategi. Men allra först vill jag berätta hur jag har tänkt lägga upp det här mötet och samtidigt stämma av det med er.

Jag skulle vilja börja med att beskriva vad det var jag såg och vad som gjorde mig bekymrad, för att undersöka om ni tänkte på samma sak. När vi väl är överens om vad som hände skulle jag vilja berätta mer om mina tankar och se om ni håller med mig.

Därefter kan vi besluta om – och i så fall vad – vi behöver göra för att komma vidare. Jag är öppen för möjligheten att jag kan ha missat något eller att jag själv har bidragit till de bekymmer jag tar upp. Hur låter det?”

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden