chefgalan_600

 

Årets Mångfaldschef 2017

Finalister: Årets Mångfaldschef 2017

dimitris_gioulekas_finalist

Dimitris Gioulekas
delägare och vd, Knightec

Juryns motivering: ”Mångfald är ingen biggie för honom, det är det enda rationella sättet att bygga ett framgångsrikt bolag. Han är brutal mot dem som inte tar eget ansvar och inte ställer upp på gemensamma värderingar. Mångfaldsarbetet får inte bli syftet, det är ett medel för att leverera värde. Bygger från grunden genom engagemang och samarbete med samhället, och påverkar även utifrån.”

anna-serner_finalist

Anna Serner
vd, Svenska filminstitutet

Juryns motivering: ”Värsting som tagit sig an ett förändringsarbete i bransch med gamla strukturer. Med ambitiöst och långsiktigt normkritiskt utbildningsarbete lämnar hon inget och ingen åt slumpen. Med ett inifrån och ut och utifrån och in-perspektiv är hon fast i sin övertygelse och representerar mångfald i alla sammanhang: ‘Sluta prata, börja göra’.”

annika-viklund_vattenfall

Annika Viklund
svp and head of Vattenfall distrubution, Vattenfall

Juryns motivering: ”En bangbom-person som har åstadkommit konkret förändring i en ingenjörsdriven komplex och internationell samt mansdominerad bransch. Förebild och ambassadör inom och utom den organisation hon verkar, samt speglar samhället internt i företaget. Hon är långtifrån en ensaksperson och driver alla frågor samtidigt. Hon lever under devisen ‘Olikheter berikar – det är inte alltid lättare men det blir alltid bättre’.”

Kategori: Årets Mångfaldschef 2017

Priset delas ut av: sodexo_300

Prisets syfte

Prisets syfte är att lyfta fram goda exempel på chefer som i sitt ledarskap målmedvetet och strategiskt arbetat utifrån företagets värdegrund för att främja mångfald i bred bemärkelse på sin arbetsplats och utmanat normer.

Se finalisterna i de övriga kategorierna här

Se nomineringsfilmen

Därför står Sodexo bakom priset

azita_arets_mangfaldschef-240x300”Sodexo är övertygad om att vårt strategiska mångfaldsarbete genom åren bidragit till företagets framgångar. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och uppmärksamma goda exempel ökar kunskapen om mångfaldens betydelse för individ, företag och samhälle.

Tillsammans med andra vill vi vara med och visa hur vi kan stärka Sveriges konkurrenskraft genom att ta vara på all kompetens och bygga fler välmående företag och arbetsplatser.” 

Azita Shariati, vd, Sodexo Sverige  

Kriterier

 Pristagaren har under de tre senaste åren arbetat aktivt och strategiskt för alla människors lika värde. Vilket innebär att alla behandlas lika oavsett ålder, kön, etnisk eller kulturell bakgrund, religion, funktionshinder och/eller sexuell läggning.

 Pristagaren kan visa på hur det aktiva mångfaldsarbetet har integrerats i företagets/organisationens överordnade och långsiktiga planer.

 Pristagaren kan visa att mångfalds- och inkluderingsarbetet bidragit till företagets strategiska mål och/eller lönsamhet.

 Pristagarens mångfalds- och inkluderingsarbete har gjort skillnad för medarbetarna på arbetsplatsen och för verksamheten.

 

Jury

jurygrupp_mangfaldschef
  • Håkan Nyberg, vd, Nordnet (ordförande).
  • Anas Hsissen, vd, Flexibla människor.
  • Suad Ali, Årets supertalang.
  • Azita Shariati, vd, Sodexo Sverige.
  • Seher Yilmaz, ordförande, Rättviseförmedlingen.
  • Raymond Mankowitz, Senior Director Communications & Public Affairs, Svenska McDonald’s.
  • Amanda Lundeteg, vd, Allbright.

Därför ska du gå på Chefgalan 2017

 Inspireras av spännande gäster på scen!

Nätverka och skapa värdefulla kontakter med andra chefer!

Få konkreta verktyg för en bättre chefsvardag!

Var med och hylla och inspireras av Årets Chef-pristagarna!

Fler kategorier

Vid frågor
Kontakta Jannica Eriksson på Chef:
  chefgalan@chef.se
  076 827 20 21

Vid frågor
Kontakta Fredrik Sventoft på Chef:
chefgalan@chef.se
  076-881 74 55