Mall: Anställningsintervju

Anställningsintervju – checklista med frågor

Checklista för anställningsintervju

Som rekryterande chef är du viktigt att du ger alla sökande lika förutsättningar.

Att genomföra anställningsintervjun med hjälp av strukturerade frågor hjälper dig på traven.

Följande frågor är indelade i områdena: Här och nu, tidigare erfarenhet, utbildning, personlighet, framtid.

Du kan avsluta intervjun med att fråga om den sökandes löneanspråk.

Tänk på följande:

– Ställ öppna frågor, undvik ja/nej-frågor, låt personen berätta spontant.

– En grundregel: Prata 20 procent, lyssna 80 procent.

– Förbered dig ordentligt.

– Anpassa dina ordval efter den sökandes ålder och erfarenhet, för att få ett så bra samtal som möjligt.

Glöm inte att fråga den sökande om han eller hon har några frågor att ställa till dig. Det ger en tydlig signal om hur mycket den sökande har tänkt på jobbet.

Här och nu

Varför är du intresserad av den här rollen?

Varför är du den bäst lämpade för den här rollen?

Tidigare erfarenhet

Hur trivs du med ditt nuvarande arbete?

Hur fungerar samarbetet med din närmaste chef och dina kolleger?

Berätta om något nytt du har genomfört i jobbet senaste året. Hur tänkte du? Vad blev resultatet?

Hur tycker du att dina färdigheter har kommit till sin rätt på dina senaste arbetsplatser? Lyft fram några exempel.

Utbildning

Vad var viktigast för dig när du sökte din utbildning? Vilka planer hade du då?

Hur var din studietid?

Om du får tänka fritt: Vilka utbildningsbehov har du/vad drömmer du om att lära dig mer om?

Personliga färdigheter

Vilka är dina starkaste sidor?

Vilka sidor skulle du vilja förbättra?

Hur brukar andra beskriva dig?

När känner du dig som mest tillfreds?

När känner du dig obekväm?

Hur stresstålig upplever du dig själv?

Hur skulle du beskriva din ledarförmåga?

Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos en god arbetskamrat?

Hur vill du ha din feedback?

Tycker du om att ha flera bollar i luften?

Hur är en bra chef, enligt dig?

Vad gör du helst på fritiden?

Vad gör du om fem år?

Få tillgång till alla mallar på Chef Premium

Chefs mallar och avtal har länge varit ett eftertraktat och populärt innehåll på Chef.se.

Mallarna är utformade i samarbete med juristen Magnus Kendel, tidigare chefsförhandlare på Almega.

Du får: 

 Alla mallar du behöver – ifyllningsbara direkt på skärmen.
 Relaterade guider och utvalda artiklar i ämnet.
 Anvisningar för hur du fyller i mallen.
 Checklistor – tips för respektive mall.

Genom Chef Premium får du även tillgång till:

Chefs unika ledarskapstest som identifierar styrkor och svagheter.
10 000-tals artiklar
i Chef-arkivet.
Personaliserat innehåll – 
verktyg och metoder som hjälper dig i vardagen.

Aktivera ditt ledarskap nu

Inte prenumerant än? Se våra bästa erbjudanden

Saknar du en mall? Mejla oss dina synpunkter!

Exempelmall

blankettnyny

Här kan du se hur mallarna är utformade samt ta del av våra gratismallar.

Exempelmall: Betyg / Anställningsintyg

Gratis mallar för alla Chefs läsare:

 Gratismall: CV
 Gratismall: Semesterlista
 Gratismall: Anställningsintervju
Gratismall: Utvecklingssamtal