När: 12 september
HALVDAG  kl. 9-12
(frukost från kl. 8:30)

Plats: Hos oss på Chef, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm

Pris: 3 995 kr exkl. moms. I priset inkluderas frukost, seminarium, föreläsarnas presentationsmaterial, fika samt lunch.

Vid frågor: Kontakta evenemang@chef.se

Köp biljett

Öka engagemanget i ditt team

Har du varit med om att din mest högpresterande medarbetare slutat? Då är det hög tid att börja arbeta med talent management.

Talent Management handlar om att identifiera – och behålla – nyckelpersoner i verksamheten. Hur du som chef kan forma en organisation där kompetenta medarbetare är engagerade och vill fortsätta utvecklas inom företaget.

I denna halvdagsutbildning utgår vi från nyckelordet engagemang – att medarbetare behåller motivationen och har en tydlig förståelse för verksamhetens målsättningar. Det går inte att peka med hela handen och säga åt någon att vara engagerad, glad eller förändringsvillig, men med rätt verktyg kan du som chef knuffa medarbetare i rätt riktning. Det är därför talent management behövs.

Begränsat antal platser. Säkra din plats nu!

Under seminaret går vi igenom:

  • Bakomliggande drivkrafter som påverkar medarbetares prestation.
  • Medarbetarens inställning till utveckling och förändring.
  • Vilka är engagemangets byggstenar?
  • Att bygga tillit och förtroende mellan chef och medarbetare.
  • Att se förändring som en möjlighet – snarare än ett hot.

Målgrupp:
Utbildningen riktar sig till dig som är ledare eller chef i samtliga branscher.

Målen med halvdagsutbildningen:

En förståelse för engagemang. Att kunna tillämpa verktyg som du kan använda för att utveckla engagemanget hos dina medarbetare. En förståelse för hur du håller engagemanget på en hög nivå över tid samt kunskap om vad du bör tänka på för att hantera engagemangstapp vid förändringar.

johan-6

Om experten Johan Eklund

Johan Eklund är Senior Consultant på Stardust Consulting och har varit konsult kring förändring, ledarskap, kommunikation och Talent Management i 14 år. På ett högt plan är frågan kring hur strukturer, ledarskap och medarbetarskap samverkar det som definierar talent management. I detta är Johan särskilt inriktad på hur team byggs upp och utvecklas och den transformering som både medarbetarskap och ledarskap är inne i.

Johan har varit konsult, föreläsare och utbildare i dessa frågor i en mängd olika branscher i Sverige och internationellt. Han driver även ett mjukvaruföretag inriktad på kommunikation och utveckling av ledarskap och medarbetarskap.

Tid: Kl. 09-12 (frukost från kl. 08:30)

Plats: Hos oss på Chef, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm

Pris: 3 995 kr exkl. moms. I priset inkluderas frukost, seminarium, föreläsarnas presentationsmaterial, fika samt lunch.

Se alla Chefs seminarier