Datum (tre delar):
21 oktober 2021
11 november 2021
9 december 2021

Tid: kl. 09.00-12.00

Pris: 10 995 kr exkl. moms

Plats: Utbildningen sker digitalt via Zoom.

Ta med kollegorna – gå 3 för 2!


Gör dig beredd för hybridkontoret!

Charlotte Forssander och Lena Lid FalkmanPandemin har skyndat på vår digitalisering, och har skapat utmaningar såväl som möjligheter – både gällande var vi ska och kan jobba, men också kring hur vi kan arbeta, samarbeta, leva och leda. Denna utbildning hjälper dig att som chef hantera det nya arbetslivet där medarbetare sitter både på distans och på plats.

Ledarskapsforskaren Lena Lid Falkman, vid Handelshögskolan i Stockholm, är en av landets främsta auktoriteter på ämnet distansledarskap och arbetsmiljö. Advokat Charlotte Forssander har å sin sida lång erfarenhet av arbetsrättsfrågor.

Tillsammans kommer vi att ägna oss åt arbetssätt, ledarskap, kontorets roll och utformningen av det nya arbetslivet. Syftet med utbildningen är att vi ska bli bättre på att hantera utmaningarna med den hybrida framtiden och samtidigt ta tillvara möjligheterna.

Trender, case och aktuell organisationsforskning

Lagar och bestämmelser som reglerar arbetslivet

Workshoppa och byt erfarenheter med andra chefer

Kontor och mötesvanor förändras nu i grunden. Se till att hitta rätt bland de nya hybridlösningarna.

Hur och var ska vi jobba?

Har arbetsgivaren rätt att kräva att alla kommer tillbaka till kontoret? Ska vi ha höj- och sänkbara bord både hemma och på kontoret? Hur samarbetar vi smart när några är på plats och några loggar in på distans? Hur undviker vi att vi skapar ett A- och ett B-lag om vi jobbar i en hybridmodell?

I den här utbildningen kommer vi att utgå från forskning, lagstiftning, trendspaningar och erfarenheter för att söka svara på dessa och en rad andra frågor kring ämnet. Ta med dig dina egna utmaningar och funderingar!

Vi kommer att ägna oss åt arbetssätt, ledarskap, kontorets roll och utformningen av det nya arbetslivet. Syftet med utbildningen är att vi ska bli bättre på att hantera utmaningarna med den hybrida framtiden och samtidigt ta tillvara möjligheterna.

Utbildningen består av såväl föreläsningar som gruppreflektioner och arbete med fallstudier och scenarion. Du kommer att få arbetsmaterial att inspireras av och fördjupa dig i. Välkommen!

Boka nu!
Charlotte Forssander och Lena Lid Falkman

Om experterna

Charlotte Forssander är advokat och har 25 års erfarenhet som arbetsrättsjurist. Huvuddelen av hennes tid ägnas åt strategisk arbetsrättslig rådgivning och åt tvistlösning inom arbetsrätt (medling, domstols- eller skiljeförfaranden).

Ekonomie doktor Lena Lid Falkman är ledarskapsforskaren som fått pris för sin forskning både i USA och i Europa. Hennes fokus är ledarskap och kommunikation. De senaste åren har hon särskilt studerat hur tekniken förändrar hur vi arbetar, samarbetar, lever och leder.

År 2014 skrev hon boken Virtuella Möten och hon har drivit forskningsprojektet Framtidens Kontor. Lena är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och lektor i arbetslivsvetenskap vid Karlstads universitet.

Lena är dessutom en van utbildare i exekutiva chefsutbildningar, och har föreläst för såväl FN som Sveriges största företag och myndigheter. Hon är ofta inbjuden till branschkonferenser och som expertkommentator i media. Lena driver också Tidspodden tillsammans med Chefakademins effektivitetsexpert Petra Brask.

Boka nu!

Vi går igenom allt detta:

Modul 1: Den hybrida framtiden – hur ska vi jobba? Arbetssätt och ledarskap

Vid det första tillfället tittar vi på trender och gör en omvärldsanalys med lärdomar från pandemin. Du tar också del av aktuell forskning kring möten, ledarskap och teamarbete på distans och i hybridform.

Det ges också tid att samtala i grupp, för att lära av varandras erfarenheter av pandemin och av hur arbetet ser ut just nu och framåt. Vilka policyer ska gälla? Vad har vi rätt att kräva av medarbetare? Och vad har medarbetarna rätt att kräva av chefer och arbetsgivare? Arbetsrättsjuristen Charlotte Forssander svarar på deltagarnas frågor om lagar och policyer kring ledares ansvar med mera.

Modul 2: Den hybrida framtiden – var ska vi jobba? Arbetsplatsens roll i det moderna arbetet

Det andra utbildningstillfället fokuserar på forskning om olika kontorstyper och trender, som till exempel aktivitetsbaserade arbetsplatser, flex med mera. Hur förändras kontoret – och synen på närvaro kontra hemarbete? Du får också svar på dina funderingar kring arbetsgivarens arbetsmiljöansvar i en frågestund med Charlotte Forssander.

Modul 3: Att leda och skapa det hybrida arbetslivet – hur gör man det bra?

Workshop med deltagarnas egna case, eller hypotetiska scenarion som Lena Lid Falkman och Charlotte Forssander lagt fram.

"Lena Lid Falkman är en mycket kunnig, generös och proffsig föreläsare."

Ingrid Hegg, effektivitetskonsult

Kalendarium: