Tid: Kl. 09-12 (frukost från kl. 08:30)

Plats: Hos oss på Chef, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm

Pris: 3 995 kr exkl. moms. I priset inkluderas frukost, seminarium, föreläsarnas presentationsmaterial, fika samt lunch.

Vid frågor: Kontakta evenemang@chef.se

Köp biljett

Lär dig konsten att sätta lön

Gott ledarskap och en tydlig lönesättningsstrategi bidrar till en framgångsrik verksamhet. Genom att koppla samman strategi, kultur och struktur kan du bygga en lönemodell som höjer engagemanget både hos dina medarbetare och dig som chef.

Lön hänger ihop med prestation, som i sin tur påverkas av motivation. Sammantaget blir lönen ett bevis på hur medarbetaren lever upp till förväntningar och resultat. Att sätta lön kan därför vara obekvämt och ångestfyllt för dig som chef. Om rätt riktlinjer saknas och du inte lagt ned tillräckligt mycket tid under året till löneprocessen kan det i värsta fall leda till konflikt eller missnöje.

Under detta seminarium får du konkreta verktyg för hur du förbereder dig, genomför och följer upp lönesamtalet. Få tips på hur du blir bättre i löneförhandling, hur du hanterar löneanspråk och vilka lönekriterier du ska arbeta utifrån.

Begränsat antal platser – säkra din plats här

Under seminariet lär du dig:

Verksamhetsutveckling

 • Hur håller vi fokus på verksamhetsutveckling?
 • Att koppla samman Strategi – Kultur -Struktur
 • Komponenter för att driva förändring

Synen på lön – utveckling

 • Genomgång av lönemodellsidé
 • Nyttan med dialogen i vardagen
 • Först utveckling – sedan löneutveckling

Belöningsstrategi

 • Vilka förutsättningar krävs för en god lönebildning?
 • Inre och yttre motivation
 • Reflektera kring strategier för hur du belönar

 

Chefer fasar för lönesamtal

1/3 av alla chefer saknar tydliga riktlinjer för hur lönen ska sättas.

40 % känner sig obekväma inför vårens lönesamtal

Källa: Chefs löneundersökning 2019

3/4 chefer drabbas av konflikter och missnöje i samband med de individuella lönesamtalen.

Målet med utbildningen:

Skapa en vidare syn och nya infallsvinklar kopplat till lön och belöning.

Inspirera till utveckling av dig, dina medarbetare och i förlängningen din egen verksamhet.

Reflektionsmöjligheter i ämnet tillsammans med andra chefer.

Utbildningen riktar sig till dig som:

Är chef inom privat eller offentlig verksamhet och har någon form av ansvar för lönesättning i ditt företag eller i din organisation.

Möt experterna:

Peder Bertilsson

Peder Bertilsson är idag lönestrateg på Ledarna. Han har mångårig erfarenhet med att coacha, utbilda och ge råd till chefer i frågor kopplat till lön och ledarskap. Peder har själv varit lönechef på Ericsson, kommunal servicechef, chef på Ledarna samt verksam inom universitets- och högskolevärlden under ett flertal år. Hela tiden med ett fokus på utveckling av verksamheter, medarbetare och chefer.

Lotta Almgren

Lotta Almgren är idag chefsrådgivare på Ledarna där hon främst coachar och stöttar chefer inom att hålla lönesamtal, att utveckla sin verksamhet, utveckla personal och att hantera arbetsgrupper. Hon har en bakgrund som mentalskötare med fokus på samtal och handledning. Hon har varit VD på ett företag med 14 anställda och ansvarat för att sätta lön och utveckla verksamheten.

Vilket är det vanligaste misstaget chefen gör i lönesättningen?

betyg1-seminarium

Därför ska du gå på serminariet

 • Bli kvitt din ångest inför lönesamtal
 • Lär dig vilka bakomliggande faktorer som kan motivera medarbetare
 • Utreda vilka delar av lönesättningsmodellen som kan kopplas till verksamhetsutveckling i stort
 • Nätverka och byt erfarenheter med andra chefer kring lön och lönesamtal
Säkra din plats nu

Se alla Chefs seminarier