De fyra lärarledda kurstillfällena hålls digitalt via Zoom.

Datum:
29 sep, 20 okt, 10 nov & 1 dec

Du bör kunna delta vid samtliga tillfällen.

Tid: 13.00 – 16.00

Pris: 13 995 kr exkl. moms

Ta med kollegorna! Gå 3 för 2

Lär dig effektivt ledarskap på distans

Lena Lid FalkmanTekniken genomgår en evolution. Det gör att våra arbetssätt genomgår en revolution; vi kan jobba var som helst, när som helst, och med vilka som helst. Jorden har helt enkelt krympt.

Under pandemin har vi dessutom blivit tvingade att använda dessa nya arbetssätt; att jobba tillsammans, fast åtskilda. Men det här kräver en särskild sorts ledarskap; ett bra ledarskap på distans.

För att göra det behöver man både kunskap, verktyg och kanske framförallt, ett förhållningssätt. Med hjälp av detta onlinebaserade tioveckorsprogram kommer du att kunna vara en bra ledare både under pandemin, men också framöver, då vi ska kunna utnyttja kompetens över hela världen.

 

Grundlig teoretisk förståelse för hur ledarskap på distans och virtuella team kan fungera.

Få metoder, verktyg och best practice i hur du motiverar och leder medarbetare på distans.

Individuell feedback på dina egna reflektioner och din handlingsplan för ledarskap på distans.

Så fungerar kursen

Programmet innehåller en omfattande teoretisk modell, där du får lära dig det som forskningen säger om ledarskap på distans, virtuella team, virtuella möten, tillit och kommunikation via informationsteknologi. Det sker genom lektioner på kursportalen som du tittar på när det passar dig. I slutet av det teoretiska avsnittet får du ett test, så att du vet att du fått med dig bra kunskaper.

Du kommer att få sätta ord på dina erfarenhetsbaserade kunskaper och genom att nätverka med de andra kursdeltagarna också få ta del av deras kunskaper och insikter. Genom att samarbeta och leda varandra på distans, kommer ni också att få göra ledarskap på distans i praktiken, inte bara i teorin. Ni kommer att genomföra gruppuppgifter på distans, och turas om att leda.

Slutligen kommer den så viktiga reflektionen; vad visste du sedan innan; vad har du lärt dig; och vad har du tagit till dig under kursens gång; hur kommer du nu att leda på distans? Programmet avslutas med författandet av en individuell reflektionsuppgift och en handlingsplan, som du dessutom får feedback på individuellt av kursledaren.

Med stöd i teori, aktion i praktiken och reflektion av dina kunskaper och en individuell handlingsplan, så kommer du efter den här kursen att vara rejält rustad för att bli en bra ledare på distans. Dessutom har du papper på att du blivit det!

Ta me kollegorna! Gå 3 för 2

Lena Lid Falkman

Kursledare: Lena Lid Falkman

Ekonomie doktor Lena Lid Falkman är ledarskapsforskaren som fått pris för sin forskning både i USA och i Europa. Hennes fokus är ledarskap och kommunikation. De senaste åren har hon särskilt studerat hur tekniken förändrar hur vi arbetar, samarbetar, lever och leder.

År 2014 skrev hon boken Virtuella Möten och hon har drivit forskningsprojektet Framtidens Kontor. Lena är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och lektor i arbetslivsvetenskap vid Karlstads universitet.

Lena är dessutom en van utbildare i exekutiva chefsutbildningar, och har föreläst för såväl FN som Sveriges största företag och myndigheter. Hon är ofta inbjuden till branschkonferenser och som expertkommentator i media. Lena driver också Tidspodden tillsammans med Chefs effektivitetsexpert Petra Brask.

Boka din plats nu!
betyg1-seminarium

Du får allt detta!

  • Termer och modeller från teorier kring ledarskap på distans och virtuella team.
  • Kunskap om hur man praktiskt använder dessa verktyg.
  • Förmågan att själv kunna leda på distans och egenkännedom om just dina styrkor och utmaningar som chef.
  • En handlingsplan för hur du ska och kan leda på distans.
  • Ett diplom som intygar dina förvärvade kunskaper.

Kalendarium Chef Seminarium