Datum (2 delar):
8 + 15 september 2022

Tid: 13.30 – 16.30

Utbildningen sker digitalt via Zoom.

Pris: 6995 kr exkl. moms

Kommunikation som skapar resultat

Vad är det egentligen som påverkar hur vi tar in ett budskap? Varför triggas och attraheras vi till lyssning och interaktion av vissa men mindre av andra?

Det här är frågor som alltid är relevanta oavsett om vi talar om presentationer och möten i det fysiska eller det digitala sammanhanget. Självklart tillkommer aspekter för webbaserade möten men i grunden är framgångsfaktorerna de samma.  För chefer kan allt det som handlar om HUR vi säger det vi säger vara det som ytterst påverkar hur ett ledarskap uppfattas. Vad vi säger är viktigt, men hur kan vara helt avgörande för genomslaget!

En sak kan vi vara klara över: god muntlig kommunikation, oberoende av mötesform, handlar om så mycket mer än enbart innehållet. Detta visas med påtaglig tydlighet inom modern kommunikationsforskning från Harvard och IMD.

Den som har insikt och kunskap om de grundläggande faktorer som ytterst påverkar mottagarens upplevelse när vi kommunicerar muntligt, i det digitala eller fysiska sammanhanget, har en fördel. I denna utbildning synliggör retorikexperten Per Furumo i samspel med deltagarna vad det handlar om och utifrån detta introduceras ett tydligt, enkelt och funktionellt verktyg.

 

Få retoriska verktyg för vassare muntlig kommunikation och disposition av innehåll.

Förstå vad som påverkar interaktion och delaktighet i samband med fysiska och digitala presentationer och möten.

Ladda upp med kunskap om hur du ökar förutsättningarna för att uppnå maximal mental mötesnärvaro.

Mikrofon

Allt detta och mer!

 • Vad säger dagens forskning om muntlig kommunikation?
 • Rösten – vårt mest grundläggande verktyg.
 • Enkla andnings- och röstvårdsövningar. Vad händer i kroppen och vilken effekt har det på framtoning och uttryck?
 • Vad är det som berör och påverkar?
 • ”Anföranden” med och utan manus.
 • Tempo, röstläge, betoning och kroppsspråk som fundament för ett levande sätt att tala och berätta.
 • Storytelling, disposition och tajming för att stimulera till lyssning och interaktion och högsta möjliga mentala närvaro
 • Samspelet mellan tal och hjälpmedel som PowerPoint, whiteboard med mera.
 • Att gå igenom det digitala filtret. Vad handlar det om?
 • Stimulera lyssning och interaktion med hjälp av dramaturgi och timing.
 • Att oberoende av ämne och innehåll alltid äga den professionella talarsituationen.
Per Furumo leder kursen i retorik för chefer.

Kursledare: Per Furumo

Per Furumo är konsult inom talarträning, retorik och presentationsteknik. Som röstspecialist sticker Per ut bland Sveriges retorikkonsulter. Bland kunderna finns en mängd av stora företag, myndigheter och organisationer, däribland Regeringskansliet, EU-kommissionen, ICA, Swedbank, Vattenfall, Länsförsäkringar, Agria, Novartis, Advokatsamfundet, Bisnode, Malmö Stad, Cancerfonden, Handelsbanken, JUSEK, Billerud och Socialstyrelsen.

Vässa din kommunikation! Boka här

Kalendarium