Datum (2 delar):
13 oktober 2021
27 oktober 2021

Tid: 13.30 – 16.30

Utbildningen sker digitalt via Zoom.

Pris: 6995 kr exkl. moms

Ta med kollegorna – gå 3 för 2!


Konsten att förstå människor
och leda utifrån hjärnans förutsättningar

Ta del av hjärnforskning och konkreta verktyg för att lyfta ditt ledarskap till nästa nivå, och öka din trygghet i chefsrollen.
Lena Skogholm
En vetenskapligt baserad kurs som är lätt att ta till sig och som innehåller många aha-upplevelser, hög igenkänning och praktiska metoder. Med värme och humor går vi igenom hur du som chef kan agera utifrån hjärnans förutsättningar så att du kan samarbeta med hur vi människor faktiskt fungerar.

Du får en ny utgångspunkt för ditt ledarskap med en praktisk bruksanvisning i fickformat för oss människor i din hand. Den har du nytta av i alla relationer och möten med medarbetare, kunder, leverantörer och andra.

Kursledare Lena Skogholm är en uppskattad föreläsare, författare och beteendevetare. Hon är en av få med specialinriktning på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning på ett mycket konkret sätt i möten med andra.

 

Få konkreta verktyg så att du kan leda i linje med ny forskning.

Lyft ditt ledarskap till nästa nivå och bli mer trygg och säker i ditt ledarskap - även när det blåser.

Förstå dina medarbetare, kunder, leverantörer och andra på ett nytt och mer fördjupat sätt.

hjarnan_1800-2

Ur kursinnehållet:

 • Använd din kraftfulla känslosmitta smart
 • Hur du får andra att vilja följa dig som ledare
 • Hur du kan möta upprörda känslor och missnöje
 • Vänd en grupp som inte fungerar optimalt
 • Mötesstuktur med optimal effekt och delaktighet
 • Ge tydlig feedback vänligt
 • Hur du skapar förutsättningar för en bra social arbetsmiljö
 • Så bemöter du en person eller grupp som fastnat i det negativa
 • Handskas med informella ledare
 • Om ett samtal eller möte fastnar i en sakfråga eller känsla – så leder du vidare professionellt
 • Led genom förändringar med säker hand med bibehållen arbetsglädje i verksamheten
 • Så blir olikheter fler möjligheter

Genom hjärnforskning och psykologi får du förklaringar till vad som händer med oss människor vid bland annat stress, missförstånd, negativa besked och förändringar samt verktyg för att hantera dessa situationer.

Få förklaringar till varför vi lättare dras till det negativa och hur du kan vända på negativa tongångar. Med förståelse för vad som styr gruppens sätt att fungerar kan du få en grupp att samverka bättre. Lägg därtill många konkreta verktyg för att kunna hantera olika situationer på ett professionellt och säkert sätt.

Verktygen du får är lätta att direkt börja använda i vardagen och fungerar både i samtal, möten, telefon och i skrift. Du kan applicera dem både när när du möter en enskild person eller en hel grupp.

När du vet vad som händer, varför och hur du kan hantera olika situationen minskar din stress. Du agerar både mer empatiskt och mer professionellt.

Webbinarierna äger rum 13/10 och 27/10, kl 13.30-16.30. Du bör kunna medverka vid båda tillfällena som ingår i den kursstart du valt.

Träffa Lena och få ett smakprov!

Är du intresserad av kursen, men vill veta mer? I mars höll Lena Skogholm en kostnadsfri introduktionsföreläsning – välkommen att ta del av inspelningen här!

Se inspelningen
Lena Skogholm

Kursledare

Lena Skogholm är en uppskattad föreläsare, författare och beteendevetare. Hon är en av få med specialinriktning på hur vi kan ha nytta av hjärnforskning på ett mycket konkret sätt i möten med andra. Hon är författare till succéboken Bemötandekoden – Konsten att förstå sig på människor och få ett bättre (arbets)liv som sålt i över 50 000 exemplar, och som ges ut i flera länder.

Lena har anlitats som expert av arbetsmarknadens parter för offentlig sektor. Bland kunderna finns även en mängd av stora företag, myndigheter och organisationer, däribland Boliden, ABB, Stora Enso, ExportkreditnämndenSocialstyrelsen, Försäkringskassan, Karolinska Universitetssjukhuset och ett flertal länsstyrelser, kommuner och regioner.

Boka din plats nu!

Kalendarium