Datum:

6 oktober 2020 09.00-12.00
19 oktober 2020 13.00-16.00
3 november 2020 13.00-16.00
12 november 2020 09.00-12.00

Du bör kunna delta vid samtliga tillfällen.

Plats: Utbildningen sker digitalt via Zoom.

Pris:  14 995 kr exkl. moms

Ta med kollegorna – gå 3 för 2!

Det du behöver som nybliven chef!

Att vara ny som chef och ledare ställer många nya krav, och du kommer säkert att ställas inför situationer som du tidigare inte stött på. Chefs grundläggande chefsutbildning riktar sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap, samt få tips och verktyg att kunna strukturera, sätta mål och leda ditt team utifrån ett gott ledarskap och affärsomdöme.

Idag lever vi verkligen i en föränderlig värld. Hur skapar vi starka team när vi ständigt behöver anpassa vår verksamhet och hantera förändringar? I dessa coronatider är frågan mer aktuell än någonsin.

Centralt för denna utbildning är att du ska förstå din egen roll som chef, och hur du skapar välfungerande team genom olika verktyg, tips, teorier och modeller. Under kursen så kommer du få dela erfarenheter med andra chefer, och du arbetar dig igenom kursen tillsammans med en ”study buddy”.

De chefer som deltagit i utbildningen uppger att de upplever en ökad trygghet kring vad det betyder att vara chef och ledare. Att få ta del av modeller och verktyg, och samtidigt få möjlighet att testa dessa samt byta erfarenheter kring hur det har gått i verksamheten efter implementering skapar en mycket bra insikt om vad chefskapet handlar om.

"Att få handfasta verktyg och modeller har verkligen hjälpt mig att förstå på djupet vad ett chefskap innebär. Jag gör fler saker rätt och blir både effektivare och bättre som chef.”

Tidigare deltagare
grundlaggande_chefs_1800

Efter kursen har du:

 • Djup förståelse för teori och modeller kring chefs- och ledarskap
 • Fått veta hur du praktiskt tillämpar metod, övningar och verktyg
 • Förmågan och kunskapen att självständigt kunna agera i olika situationer
 • Grundlig kännedom om hur du kan styra din verksamhet efter en strukturerad plan
Boka din plats nu!

Vi går igenom allt detta

Introduktion

 • Introduktion: Chef- och ledarskap kopplat till din affär
 • Vår affär kopplat till mitt ledarskap
 • Fokusområden för mig som chef

Målstyrning kopplat till chefskapet

 • Introduktion till målstyrningens grunder
 • Målstyrningsmodeller och verktyg
 • Att sätta individuella mål och teammål

Anpassat ledarskap

 • Introduktion till anpassat ledarskap
 • Analys av medarbetarens utvecklingsbehov
 • Rätt ledarbeteende till rätt situation

Coaching

 • Introduktion till hur kan jag coacha som chef
 • Struktur för framgångsrik coaching
 • Prova på att coacha

Under fyra veckor blandar vi lärarledda webbinarier och mellanliggande arbetsuppgifter med onlineträffar för att hjälpa dig att utvecklas som ledare och chef. Du kommer få ta del av material som hjälper dig att på hemmaplan skapa din egen utvecklingsplan.

De digitala föreläsningstillfällena äger rum 6/10, 21/10, 11/11 och 24/11, klockan 09.00-12.00. Du bör kunna delta vid samtliga tillfällen.

roberto_picornell_cirkel_600

Kursledare: Roberto Picornell

Roberto Picornell har arbetat som chef i olika positioner i över 20 år. Han har både arbetat som teamledare och högre chef såväl i stora globala företag som mindre bolag. Roberto är grundare av företaget Behaviour AB och arbetar idag som föreläsare och lärare hos erkända affärsskolor.

Som konsult med lång erfarenhet driver han organisationsutvecklingsfrågor kopplat till ledarskap och strategiarbete hos större och medelstora svenska företag.

Säkra din plats nu!

Kalendarium