Webbinariet sker digitalt via Zoom.

Datum:
2 september 2020

Tid: 09.00 – 12.00

Pris: 1 995 kr exkl. moms

Ta med kollegorna! Gå 3 för 2

Hur hanterar vi nästa steg?

Love LönnrothSom ledare behöver du skaffa dig verktygen för att leda förändring på både kort och lång sikt. Den första fasen av krisen till följd av Covid-19 har präglats av en kaotisk utveckling där det har handlat om att snabbt mobilisera resurser och ta beslut. Det har inte funnits någon manual att följa – vi har alla fått gå på sunt förnuft och magkänsla.

Nu kommer nästa fas där vi uthålligt behöver hantera de långsiktiga förändringar som hänger samman med det nya ekonomiska läget. I vissa fall handlar det om att klara drastiska nedskärningar av verksamheten, eller att upprätthålla produktionen med en decimerad personalstyrka. I andra fall handlar det om en större förändring av efterfrågan och av marknadsläget som kräver radikalt nytänk för att överleva och ha möjlighet att utveckla verksamheten.

I nästa fas handlar det också om att klara av att jobba uthålligt, att hålla engagemanget och framtidstron uppe. Att kunna ha tillit till varandra trots att läget är oklart och det saknas en tydlig plan.

change_1800

Webbinariets fyra delar:

 

  • Reality check – var befinner vi oss nu? En genomgång av hur en plötslig chock påverkar organisationen och hur vi hanterar den kaotiska situationen.
  • Förändringsledning som projekt. Verktyg för att prioritera och genomföra nödvändiga förändringar i ett komplext och osäkert läge. Exempel från krishantering och komplex förändringsledning inom företag och offentlig förvaltning. Genomgång av principer som är användbara för att leda genom krisen.
  • Förändringsledning som förmåga. Följderna av pandemin kommer att påverka alla organisationer under många år. Vi går igenom vilka verktyg som krävs för att bygga uthållig förändringsförändringsförmåga inom organisationen. Bland annat verktyg hämtade från agil utveckling och från ny forskning om teamutveckling.
  • Frågor & svar. Love besvarar deltagarnas frågor och möjlighet ges till samtal i mindre grupper.

Att läsa vidare

De verktyg som tas upp under webbinariet finns beskrivna i Love Lönnroths senaste bok "Ut ur boxen. Förändringsledning på riktigt" som även var april månads Chefbok. Boken ingår i priset för webbinariet.

Love Lönnroth har skrivit flera böcker om förändringsledning.

Kursledare: Love Lönnroth

Love Lönnroth är managementkonsult med drygt 20 års erfarenhet av att jobba med transformativa förändringsprojekt och organisationsutveckling, både inom företag och offentlig förvaltning.

Han är författare till flera böcker, föredragshållare samt skribent på sociala medier. Love arbetar idag på Sonder, där han är med och utvecklar nya sätt att leda och organisera företag och offentliga organisationer.

Köp biljett

Gå 3 för 2!

Kalendarium Chef Seminarium