Datum (5 delar):
28 september 2021
7 oktober 2021
15 oktober 2021
21 oktober 2021
27 oktober 2021

Tid: 09.00 – 12.00

Utbildningen sker digitalt via Zoom.

Pris: 12 995 kr exkl. moms

Ta med kollegorna – gå 3 för 2!


Coacha dina medarbetare i mål!

Allt fler i ledande positioner är idag mycket medvetna om värdet av att vara en bra ledare. Men hur gör man då för att påverka andra och genom sitt ledarskap skapa starka resultat?

Henrik Pettersson

En chef måste du följa på grund av position – en ledare vill du följa oavsett just position. Ledaren har förmågan att få andra att vilja följa i samma spår, ledaren är en förebild. Alla influerar någon. Men medvetenheten över vem – och hur mycket – är inte lika tydlig.

Den bästa investeringen för morgondagen är att utveckla ditt inflytande. Det är en av grundpelarna i ledarskapet och en central del som vi behandlar i utbildningen. Utbildningen kommer att sätta din karaktär och ditt personliga ledarskap i centrum, vilket innebär att det i första hand är du själv som är instrumentet. Få insikter att bära med dig livet ut!

Lär dig modeller för effektiva coachningssamtal.

Få insikter genom din personliga karaktärsmatris.

Diplomering och eget praktiskt arbete mellan kurstillfällena.

Målsättning med utbildningen

Programmet tränar din förmåga att ha ett coachande perspektiv på ledarskapet och ger insikter om hur karaktär, integritet och ledarskap hänger samman med framgång, energi, målfokus och uppbyggnad av kulturen.

Efter genomförd utbildning kan du på ett mer värdeskapande sätt bidra till verksamhetens utveckling, både som chef och ledare.

Ur kursinnehållet:

  • Framgångsrikt ledarskap
  • Kultur och ledning
  • Coachande ledarskap
  • Målstyrning
  • Karaktärsmatrisen
coachning_1800

Så är kursen upplagd

Programmet riktar sig till dig som arbetar på verksamhetsledande nivå inom såväl privata som offentliga organisationer.

Utbildningen består av två moduler om två digitala halvdagar vardera, och avslutas med en halv dags diplomering från programmets moduler – totalt fem halvdagar.

Mellan de lärarledda tillfällena arbetar du med både praktiska och teoretiska uppgifter.

Henrik Pettersson leder diplomkursen i coachande ledarskap.

Kursledare

Henrik Pettersson är en internationellt licensierad coach och författare. Med över 25 års erfarenhet som ledarskapscoach och utbildare har Henrik använt evidensbaserad kunskap och hjälpt stora företag som Volvo, H&M och Avis.

Framgångstro, energi och målfokus är nyckelorden som ger oss den kraft vi behöver för att skapa starka resultat. Och det är precis vad Henrik förmedlar. Trots den avslappnade och trevliga atmosfär som Henrik sätter i rummet finns det ett djup och en eftertanke.

Henriks motto är: Det är alltid action som skiljer människor åt! Välkommen med på resan mot starka resultat!

Lyft medarbetarna! Boka här

Kalendarium