När: 13 februari

Tid: HALVDAG kl. 09-12. Frukost från kl. 08:30

Plats: Hos oss på Chef, Hantverkargatan 78, 112 38 Stockholm

Pris: 2 995 kr exkl. moms. I priset inkluderas frukost, seminarium, föreläsarnas presentationsmaterial, fika samt lunch.

Vid frågor: Kontakta evenemang@chef.se

Köp biljett

Hur rustad är din organisation för lågkonjunktur och förändring?

Globalisering, digitalisering och AI snabbar upp förändring och omställning i arbetslivet. Förändring är för många idag ett normaltillstånd men när dessutom lågkonjunkturen slår till gäller det att vara förberedd och kunna agera snabbt. Planering är A och O för att lyckas och chefen har huvudrollen. Omvärldsbevaka, inhämta kunskap, förbered chefer och personal på förändring, gör planer och framtidsscenarios. Och kommunicera, kommunicera, kommunicera! Det går att ta sig igenom en kris och komma ur den med förnyad kraft.

Det är svårt att kommunicera förändring och en av de absolut svåraste uppgifterna är att kommunicera till sina medarbetare att det blir uppsägningar. Hur säger man det, när säger man det, i vilka kanaler och vilka mer behöver få informationen?

Vilka lagar ska man känna till, hur reagerar medarbetarna och vilket stöd finns att få för både chef och personal?

Under detta seminarium går vi igenom hela processen kring hur man kommunicerar större förändringar på arbetsplatsen. Du får öva samt ta del av exempel och case från olika företag och organisationer.

”Alla vill ha utveckling – men ingen vill förändras”

S. Kierkegaard

bill-oxford-fgqsewtsjy-unsplash

Under seminariet lär du dig:

 • Förbereda arbetsplatsen; hur rustad är din organisation för lågkonjunktur och förändring?
 • Förstå hur medarbetare kan reagera
 • Ledarskapet – att kommunicera när det är som svårast
 • Göra en kommunikationsplan och scenarioplanera
 • Exempel på hur andra företag och organisationer har lyckats
 • Framtidens arbetsliv – en spaning framåt

Innehåll och agenda

Del 1: Så pratar du om det svåra – kommunikation i tuffa tider

 • Kommunikationsplan och strategi med mätbart mål
 • Målgrupper – externt och internt
 • Kanaler – muntligen, skriftligen, digital

Del 2: Planera för förändring och omställning

 • Omvärlden påverkar: Lågkonjunkturen är på ingång? Globalisering, strukturalisering, digitalisering och AI
 • Arbetsrätt, LAS och andra lagar: vad gäller
 • Stödet till medarbetarna – vilket skyddsnät finns, rådgivning mot ny karriär samt ekonomiskt stöd
 • Att planera för förändring – kompetensinventering, bilda arbetsgrupp och bemanna samt utbilda chefer
 • Hur rustad är din organisation för en lågkonjunktur eller omfattande förändring? Analys av hot och möjligheter
 • Employer branding – vad är viktigt att tänka på i en omställningsprocess

Del 3: Att genomföra en förändring

 • Vi vill ha utveckling men vi vill inte ha förändring – hur kan förändringen bli en möjlighet istället för ett hot
 • Ledarskapet – chefens viktiga och centrala roll i förändringen
 • Budskapet – svara på frågan varför. Upprepa budskapet.
 • Kriskurvan – vad händer när en person drabbas av en oväntad händelse
 • Det svåra samtalet – hur framför man ett tufft besked och uppsägning.

Del 4: Nystart och gemensam framtidsvision

 • Kick-off efter tuff tid: kommunicera företagets framtidsvision
 • Hur gick det sen? Följ upp förändringen och de som lämnat företaget.
 • Exempel från företag och organisationer som tagit sig igenom tuffa förändringar
 • Framtidens arbetsliv: ständig förändring och livslångt lärande
 • Chefens roll
omannsofi2-1024x770

Om experten

Ann-Sofi Sjöberg är omställningsexpert med lång erfarenhet från både policyskapande och genomförande av omfattande omställning hos företag och organisationer. Hon arbetar i dag i eget konsultföretag, Sjöberg Improving Transitions, och har tidigare varit anställd hos TCO, TRR Trygghetsrådet, Pfizer, Posten, AssiDomän, Vattenfall med flera.

Målet med utbildningen är att du ska kunna:
 • Förbereda en större förändring på arbetsplatsen
 • Identifiera hur rustad din organisation är inför en lågkonjunktur eller större förändring
 • Känna till lagar och regler samt vad medarbetare kan få för stöd
 • Förstå hur medarbetarna kan reagera
 • Göra en kommunikationsplan och strategi
 • Förstå vikten av gott ledarskap och det svåra samtalet
 • Ta avstamp inför framtiden
Utbildningen riktar sig till dig som:

Är chef och/eller ledare oavsett vilket område du arbetar inom. Du kan också vara HR-specialist utan personalansvar men har behov av att kunna hantera dessa frågor eller är kommunikatör som ska sköta kommunikationen. Utbildningen riktar sig även till fackliga företrädare som behöver veta mer om hur man hanterar förändring och omställning.

Fler seminarium: