Webbinariet sker i 3 delar via Zoom.

Datum:
3, 16 och 29 september 2020

Tid: 13.00 – 16.00

Pris: 6 995 kr exkl. moms

Motivera och utveckla dina kundtjänstmedarbetare

Att leda i en kundserviceorganisation skiljer sig från att leda andra grupper. Miljön kännetecknas ofta av att medarbetarna är schemalagda större delen av sin tid och det är också vanligt med stora team. Det här ställer andra krav på chefen än traditionellt ledarskap.

Kursen ger dig grundläggande chefs- och ledarskapsteorier, men den anpassas till vardagen som chef i kundservice eller servicedesk. Vi gör kopplingar till din egen vardag där du får med dig praktiska verktyg. Utbildningen riktar sig till dig som är ledare i alla typer av kundservice, callcenter eller servicedesk.

Kursen är uppdelad på tre webbinarietillfällen, med mellanliggande uppgifter att utföra på egen hand. I priset ingår IPU Profilanalys med återkoppling.

Kommunicera mer effektivt när du förstår dig själv och dina medarbetare.

Skapa engagemang, håll inspirerande gruppmöten och följ upp satta mål.

Ge utvecklande återkoppling och upprätta en personlig handlingsplan.

kursprocess_kundservice_anita_tidner

Du får allt det här:

  • Verktyg och metoder för hur du skapar engagemang hos dina medarbetare
  • Förståelse för hur du utvecklar varje individ utifrån dennes nivå
  • Kunskap i hur du anpassar din kommunikation för att nå fram till olika personlighetstyper
  • Konkreta tips på hur du planerar och prioriterar din tid.
  • Ökad självinsikt genom din egen profilanalys (DISC)
Boka nu!
Kursledare: Anita Tidner

Anita Tidner är som konsult speciellt inriktad på ledarskap i kundnära verksamheter. Anita har 20 års erfarenhet som chef och från ledningsgruppsarbete. Hon har både ingått i – och lett flera ledningsgrupper.

Hon har sedan tidigare en bakgrund som utbildare i försäljning, kommunikation och ledarskap. Efter flera år i operativt ledarskap inom telekom och finans har hon sadlat om och ägnar sig på heltid åt att utbilda och coacha ledare och grupper. Anita bjuder på sina egna färska erfarenheter och ger konkreta handfasta råd till deltagarna. Hon sätter stor vikt vid att deltagarna ska kunna tillämpa nyvunna insikter och kunskaper. Hon är certifierad handledare inom IPU Profilanalys (DISC) och IPU Drivkraftsanalys.

Anita Tidner

Under kursen får du göra en IPU Profilanalys (DISC) som ger dig bättre kunskap om dig själv och ger dig verktyg för bättre kommunikation med medarbetare. Du kommer att få en individuell återkoppling från kursledaren med möjlighet att diskutera din profilanalys.

  • Lär dig att hjälpa människor till bättre resultat
  • Öka motivationen hos dina medarbetare
  • Tillämpa flera olika ledarskapsverktyg
  • Ge effektiva återkopplingar som är anpassades till varje medarbetare

Kalendarium Chef Seminarium