Datum (4 delar):
25 september 2020
23 oktober 2020
13 november 2020
27 november 2020

Du bör kunna delta vid alla fyra tillfällen.

Tid: kl. 09.00 – 12.00

Pris: 18 995 kr exkl. moms

Plats: Utbildningen sker digitalt via Zoom.

Ta med kollegorna – gå 3 för 2!

Förändringsledning på djupet

Få grundlig förståelse kring hur du kan driva nödvändig förändring i din organisation!

Vi lever i en föränderlig värld. Individer och organisationer måste ständigt anpassa sig till och hantera förändringar – nu i coronatider är detta mer sant än någonsin.

Behöver din organisation ta ett omtag i höst? Omorganisera eller kanske hitta nya arbetsmodeller? Nyckeln till framgång är att öka förmågan och kunskapen om att leda i förändring på ett medvetet och metodiskt sätt.

Att integrera förändringsledning i era initiativ ökar möjligheterna att nå de uppsatta målen. Det skapar motivation och engagemang bland personalen och ger ledarna verktygen de behöver för att leda på ett bra sätt i förändring.

Under 10 veckor i höst blandar vi lärarledda webbinarier med gruppsamtal, casestudier och eget arbete. Genom plattformen Changeportalen tar du del av kursmaterial, jobbar med egenstudier mellan onlineträffarna och håller koll på dina framsteg mot lyckad förändring.

Efter kursen har du:

Djup förståelse för teori och modeller kring förändringsledning
✓ Fått veta hur du praktiskt tillämpar metod, övningar och verktyg
✓ Förmågan att självständigt kunna driva olika typer av förändringsinitiativ
Grundlig kännedom om ledarskap i förändring
change_management_folk_1800

Varför Change Management?

Idag misslyckas alltför många förändringsinitiativ. De uppsatta målen nås inte, ledarskapet är undermåligt, personalen upplever oro, missnöje och är trötta på de dåligt genomförda förändringsprojekten.

Programmet innehåller en omfattande teoretisk del bestående av konkreta och användbara modeller för förändringsarbete. Vi kommer fördjupa oss i framgångsfaktorer för förändring och vilka fallgropar som finns.

Catrin Brodin & Johan Victor

Om kursledarna

Catrin Brodin har arbetat med förändringsarbete i 15 år. Hon har drivit små och stora förändringsprojekt i både mindre och stora globala organisationer. Hon har grundat WAY och jobbar idag med att stötta företag i förändring.

Hon är också författare till två böcker inom förändring – ”Att leda förändringar – så funkar det” och ”Strategiacceleration”. Hennes största drivkraft är att vara med och hjälpa företag bli bättre i konsten att leda i förändring.

Johan Victor har lång erfarenhet som mellanchef från ett antal olika branscher. Han har under nästan hela sin yrkesverksamma karriär varit aktiv i och kring IT-utvecklingsprojekt och de senaste 10 åren mestadels i agila miljöer.

Johan driver idag sitt egna bolag Ledarskap1 som arbetar med ledarskapsutveckling och utbildning. Johan har de senaste åren varit med och utvecklat distansutbildningskoncept för ett antal olika företag.

Boka nu!

Kalendarium