Webbinariet sker i 2 delar via Zoom.

Datum:
22 oktober & 2 november 2020

Tid: 13.00 – 16.00

Pris: 5 995 kr exkl. moms

Ta med kollegorna! Gå 3 för 2

Behåll och attrahera kunder med bra bemötande

Den personliga servicen blir ett alltmer avgörande konkurrensmedel. Produkter och tjänster är förhållandevis lätta att kopiera samtidigt som kunderna är mer medvetna och ställer högre krav.

Medarbetare med kundkontakt är företagets ansikte utåt och viktiga varumärkesbärare. Flera olika undersökningar visar att den övervägande anledningen till att kunder väljer att sluta vara kunder hos ett företag är ett upplevt ointresse eller dåligt bemötande från företaget.

Ett bra ledarskap är en förutsättning för att kunna leverera service på en jämn och hög nivå och på så sätt behålla och attrahera såväl kunder som medarbetare. Få konkreta verktyg och metoder i detta webbinarium i två delar.

Så fungerar kursen

 

Kursen är uppdelad i två webbinarietillfällen med en mellanliggande arbetsuppgift att utföra på egen hand. Inför det första kurstillfället kommer du att få göra en förberedande arbetsuppgift.

Kurstillfällena äger rum 22/10 och 2/11, kl 13.00-16.00.

Utbildningen riktar sig till dig som är ledare i servicebranschen och vill ha verktyg för att skapa och behålla en jämn och hög servicenivå. Din nivå i företaget spelar ingen roll, inte heller om du är nybliven eller erfaren ledare.

Vi belyser viktiga faktorer för att bygga en servicekultur där du som ledare är en förebild och skapar förutsättningar för dina medarbetare.

Du får konkreta tips och metoder för att skapa tydlighet kring vilka beteenden kopplat till företagets värderingar som ska genomsyra företaget i kundmötet och gentemot varandra. Du ges även verktyg för att följa upp och hålla beteendena vid liv över tid.

 

Målet med kursen är att du ska få:

  • Ökad förståelse för hur du tillsammans med din grupp skapar tydlighet kring önskade beteenden
  • Konkreta verktyg för att följa upp och hålla kvar önskade beteenden

Kursinnehåll:

  • Service som konkurrensmedel
  • Skapa tydlighet kring önskade beteenden
  • Coachande förhållningssätt
  • Konstruktiv kommunikation
  • Feedback

 

unn_berry_cirkel_500

Kursledare: Unn Berry

Unn Berry är som konsult specialiserad på utbildning och utveckling inom kundservice och ledarskap i syfte att hjälpa företag och organisationer att stärka sin servicekultur och därigenom sin konkurrenskraft.

Unn har sin bakgrund inom resebranschen och flyget och har arbetat med människor och service i hela sitt yrkesverksamma liv. De senaste 15 åren har hon arbetat med utbildning och utveckling av ledare och medarbetare inom en mängd olika branscher; transport, hotell och restaurang, detaljhandel, bank och finans samt fackliga organisationer för att nämna några.

betyg1-seminarium

Konkret nytta!

  • Så uppmuntrar du beteenden kopplade till företagets värderingar.
  • Verktyg för att hålla en hög och jämn servicenivå levande över tid.
  • Självstudieuppgift mellan webbinarierna.

Köp biljett

Gå 3 för 2!

Kalendarium Chef Seminarium