Webbinariet har redan ägt rum. Skicka gärna en intresseanmälan till oss så meddelar vi dig när nästa tillfälle är.

Intresseanmälan Krishantering

Lär dig förebygga och hantera negativa händelser i din organisation

Med den pågående globala krisen som utgångspunkt går det att dra viktiga lärdomar för framtiden. Kriser har samma förlopp och kan hanteras på samma sätt – oavsett om de drabbar en liten förening eller en hel värld.

Den senaste tidens pandemikris visar på brister i krishanteringen men också framgångar.

En kris är en oplanerad händelse som inte kan hanteras inom den ordinarie verksamheten. Därför är en kris olika för olika organisationer men alltid förlamande. En kris kan vara operativ – en brand eller en omfattande olycka. Den kan också röra förtroendet – en granskning eller ett ödesdigert misstag.

Gemensam för alla kriser är att det alltid drabbar individer. På detta seminarium lär du dig vad en organisation bör göra före, under och efter en kris. Lär dig tillämpa riskanalys och kartlägg sannolikheten för negativa händelser i din organisation.

Webbinariet leds av Varg Gyllander, Stockholmspolisens fd. presschef som utifrån egen mångårig erfarenhet vid en av de mest granskade och krisdrabbade myndigheterna, Polisen, utvecklat sju metoder för krishantering.

Utbildningen riktar sig till dig som:

Chef eller ledare i en stor eller liten organisation som vill förbereda sig för en kris eller lära sig undvika den. Metoderna fungerar lika bra i den lilla föreningsstyrelsen som på ett globalt företag.

Målet med utbildningen:
  • Att förstå vad som skapar kriser
  • Att få verktyg i vardagen för att förebygga, hantera och klara en kris.
  • Kunskap om hur kommunikation mellan ledning och medarbetare är avgörande i en kris.
  • Insikter vad som händer med medarbetare, kolleger och ledare vid en kris.

Under seminariet går vi igenom:

Verklighetens kriser
• Vad är en kris?
• Exempel från verkligheten – misstag och framgångar
• Sju metoder att hantera kriser i verkligheten

Hur ser det ut i din verksamhet?
• Kartläggning av den egna verksamhetens möjliga framtida kriser.
• Hur rustad är verksamheten för att hantera en kris?

Vilka metoder lämpar sig bäst i din verksamhet?
• Utifrån kartläggningen identifiera vilka verktyg din verksamhet har mest nytta av vid en kris.
• Skapa en egen handlingsplan.

krishantering-varg-gyllander

Expert: Varg Gyllander

I över ett decennium har Varg Gyllander arbetat med krishantering vid Polisen. Under hela sitt yrkesverksamma liv som officer, journalist och presschef har han lärt sig vad som fungerar och vad som inte fungerar när det bränner till.

Utifrån exempel på verkliga händelser som kravaller, kidnappningar, presidentbesök och helikopterrån delar han med sig av sina kunskaper och insikter.

Nyfiken? Lämna en intresseanmälan så berättar vi gärna mer!

Intresseanmälan Krishantering

Kalendarium: