Datum: 19 mars 2020

Tid: 09.00 – 12.00 (frukost och registrering från 08.30)

Plats: Chef, Hantverkargatan 78, Stockholm

Pris: 2995 SEK exkl. moms

Köp biljett

Så tillämpar du riskanalyser för att förhindra kris i din organisation

Att leda i kris kräver mod och kunskap men också en hög grad av lyhördhet och inlevelseförmåga. Krishantering kräver en sund företagskultur, ett öppet och ärligt sinnelag och en stor portion förståelse. En framgångsfaktor i kriskommunikation är att inte göra det för komplicerat utan istället ta tillvara den kunskap och erfarenhet som redan finns omkring dig i organisationen.

Kriskommunikation handlar om relativt enkla sanningar och kan skalas ner till ett antal användbara metoder. Seminariet leds av Varg Gyllander som utifrån egen mångårig erfarenhet vid en av de mest granskade och krisdrabbade myndigheterna, Polisen, utvecklat sju metoder som är lätta att både förstå och använda. Han lär dig vad en organisation bör göra före, under och efter en kris.

Utbildningen riktar sig till dig som:

Chef eller ledare i en stor eller liten organisation som vill förbereda sig för en kris eller lära sig undvika den. Metoderna fungerar lika bra i den lilla föreningsstyrelsen som på ett globalt företag.

Målet med utbildningen:
  • Att förstå vad som skapar kriser
  • Att få verktyg i vardagen för att förebygga, hantera och klara en kris.
  • Kunskap om hur kommunikation mellan ledning och medarbetare är avgörande i en kris.
  • Insikter vad som händer med medarbetare, kolleger och ledare vid en kris.

Under seminariet går vi igenom:

Verklighetens kriser
• Vad är en kris?
• Exempel från verkligheten – misstag och framgångar
• Sju metoder att hantera kriser i verkligheten

Hur ser det ut i din verksamhet?
• Kartläggning av den egna verksamhetens möjliga framtida kriser.
• Hur rustad är verksamheten för att hantera en kris?

Vilka metoder lämpar sig bäst i din verksamhet?
• Utifrån kartläggningen identifiera vilka verktyg din verksamhet har mest nytta av vid en kris.
• Skapa en egen handlingsplan.

krishantering-varg-gyllander

Expert: Varg Gyllander

I över ett decennium har Varg Gyllander arbetat med krishantering vid Polisen. Under hela sitt yrkesverksamma liv som officer, journalist och presschef har han lärt sig vad som fungerar och vad som inte fungerar när det bränner till.

Utifrån exempel på verkliga händelser som kravaller, kidnappningar, presidentbesök och helikopterrån delar han med sig av sina kunskaper och insikter.

Boka nu

Kalendarium: