chefgalan_600


Årets Innovativa Ledarskap 2017

Finalister: Årets Innovativa Ledarskap 2017

johanna-frelin_finalist

Johanna Frelin
vd, Tengbom

Juryns motivering:
”Ett ledarskap som kännetecknas av det innovativa, det överraskande och det annorlunda. Hennes sätt att skapa utveckling och förändring leder medarbetarna i nya tankebanor, bringar förutsättningar för nya diskussioner och gör därmed ett tydligt avtryck i sin bransch.”

karolina-olofsson_finalist

Karolina Olofsson
partner, Netlight Consulting

Juryns motivering:
”En ledare som försöker institutionalisera lustfyllt ansvarstagande. Hon utmanar vårt förhållningssätt till titlar, strukturer och hierarki, och bygger en kultur med nyskapande inslag som en respons till den värld och arbetsmarknad som växer fram.”

anna-schreil-finalist

Anna Schreil
vp operations, The Absolute Company

Juryns motivering:
”Hon har infört ett nytt ledarskap hos en nationell ikon inom en stor internationell koncern. Med mod och känslighet har hon på kort tid moderniserat strukturer, utmanat invanda föreställningar och förberett organisationen för framtiden.”

Priset delas ut av

ledarna

 

Prisets syfte

Priset går till en eller flera person som på ett innovativt och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad vi ser växa fram. Pristagaren har också tagit märkbar hänsyn till de tongivande trender som kommer att skapa än mer omvälvande förändringar på längre sikt.

Se nomineringsfilmen

Därför står Ledarna bakom priset

ledarna_annika_elias_ledarutveckling“Vi vill med priset synliggöra de ledare som inspirerar genom att gå före i en utveckling där ledarskapet och chefers förutsättningar blir allt mer avgörande för Sveriges fortsatta konkurrenskraft på den globala arenan.

Det handlar om Ledare som tänker utanför ramarna, agerar innovativt, kreativt och visionärt i sina verksamheter eller branscher med fokus på de värderingar som vi anser ligger till grund för ett gott ledarskap: hållbarhet, jämställdhet och mångfald.”

Annika Elias, ordförande

Kriterier

Ledarna vill med priset Årets Innovativa Ledarskap premiera och synliggöra chefer som på ett innovativt och visionärt sätt har arbetat för att utforska och anpassa ledarskapet och verksamheten till den nya globaliserade och digitaliserade värld och arbetsmarknad samt till de tongivande trender som kommer att skapa än mer omvälvande förändringar på längre sikt.

Pristagaren har agerat innovativt och kreativt i sitt ledarskap på ett sätt som både verkar för, och genomsyras av, de värderingar som ligger till grund för Ledarnas syn på ett gott ledarskap: hållbarhet, jämställdhet och mångfald.

Pristagaren har genom sitt ledarskap bidragit till verksamhetens framgång i en globaliserad och digitaliserad värld.

 Pristagaren har på ett innovativt och visionärt sätt verkat för utvecklingen av chefers och medarbetares potential i denna nya värld.

Pristagaren leder medvetet med ambitionen att bidra till Sveriges fortsatta utveckling och konkurrenskraft.

Jury

jurygrupp_innovativtledarskap
  • Cecilia Åkerblom, ledarskapsexpert, Ledarna
  • Annika Elias, ordförande, Ledarna
  • Jonas Hagelqvist, förbundsdirektör/vd, IKEM
  • Lena Rökaas, chief operating officer, Swedavia
  • Ida Karlberg Gidlund, vd, Teach for Sweden (Årets Ledarutvecklare 2016)
  • Per Grankvist, samtidsanalytiker
  • Karin Francke, personalstrateg chef- och ledarutveckling, Stockholms läns landsting (juryorförande)

Årets Ledarutvecklare 2016

arets_ledarutvecklare_2016Nyfiken på vinnaren av Årets Ledarutvecklare 2016?

Läs mer och se filmer från förra årets vinnare av Årets Ledarutvecklare. Du kan även läsa om alla finalnominerade.

 

Därför ska du gå på Chefgalan 2017

Låt dig inspireras av spännande gäster på scen!

Nätverka och skapa värdefulla kontakter med andra chefer!

Få konkreta verktyg för en bättre chefsvardag!

Var med och hylla och inspireras av Årets chefer!

 

Vid frågor
Kontakta Jannica Eriksson på Chef:
  chefgalan@chef.se
  076 827 20 21

Vid frågor 
Kontakta Fredrik Sventoft på Chef:
chefgalan@chef.se
  076-881 74 55