Lisa Ågevik är en av SVT:s 
hr-partner som håller utbildning i medarbetarskap.
Lisa Ågevik är en av SVT:s hr-partner som håller utbildning i medarbetarskap.

Här ger alla varandra feedback

Feedback är inte längre bara chefens ansvar. När organisationer utvecklas och växer i allt högre hastighet behöver även medarbetarna ge varandra feedback. Det säger Lisa Ågevik, hr-partner på SVT.

SVT har dragit igång en rad olika feedbackprojekt genom åren men har ändå haft svårt att få det att bli en självklar del av det vardagliga arbetet. Det försvåras bland annat av att många av medarbetarna jobbar ute i programprojekt och leds av andra än deras egentliga chef.

”Det skapar en mycket speciell utmaning. Den chef som normalt ska ge feedback och som sätter lön är inte den som arbetsleder medarbetarna i vardagen.”

SVT:s utmaning har därför varit att få till en mer kontinuerlig feedback. Lisa Ågevik konstaterar att det inte räcker med en gång om året under utvecklingssamtalet.

Läs också: Frånvaromejl? Se upp för de här dödssynderna!

”Det måste vara ett levande inslag varje dag, där mycket uppmuntran och en positiv anda också kan inrymma den konstruktiva kritiken utan att det blir så laddat som det blir när det kommer en gång per år.”

Sedan drygt ett år tillbaka arrangerar hr-avdelningen därför seminarier i medarbetarskap, där feedback ingår som en viktig del. Detta har också blivit ett naturligt sätt att få ut feedbackprocessen längre ut i företaget och göra alla delaktiga.

”Vi har fokuserat mycket på ledarskap och nu är det dags att fokusera på medarbetarskapet. Alla i organisationen behöver ta ansvar för sin situation, sitt arbete och kvaliteten på arbetet. Alla behöver vara engagerade. Och många upplever det som utvecklande att reflektera över sig själv och sitt förhållningssätt till andra.”

Ledarskapet är naturligtvis kopplat till medarbetarskapet och det bygger på att chefen delar med sig av sin makt.

Läs också: ”Coach är en otydlig titel”

”De bör se medarbetarna som en part-ner i stället för en underställd. I det allt snabbare tempot behöver alla hjälpas åt. Därför fungerar inte längre det gamla sättet med att en chef talar om hur vi ska göra”.

SVT stödjer sig bland annat på Susan Wheelans forskning på högpresterande team. Hon har identifierat kommunikation och feedback som en nyckelfaktor för produktivitet och effektivitet i team. Vart femte uttalande i högpresterande team är av stödjande karaktär, där man ger varandra utvecklande feedback.

”Vi måste också våga prata om vad man kan göra bättre, för om man inte får veta det, är det svårt att se vad man kan göra. Det gäller att skapa ett ramverk kring feedback och öka förståelsen för hur viktigt det är att prata om detta.”

Lisa Ågevik försöker få arbetsgrupperna att inse att beteenden och arbetsinsatser ständigt utvärderas oavsett om vi säger något om det eller inte.

Läs också: Unga vill ha snabb och spontan feedback

”Det är ett mänskligt beteende, därför är det så viktigt att skapa en miljö där feedback är uppskattat och önskat. Vi behöver kunna ge men också ta emot feedback på ett bra sätt. Och det gäller att vara specifik och inte kritisera person utan hålla sig till sak. Feedback ska bara ges av välvilja, utifrån att man vill bidra till någons utveckling.”

Det har ännu inte gjorts någon uppföljning i de olika grupperna, men cheferna har individuellt rapporterat om att det har hänt saker, att människor har börjat ta ansvar för sig själva och ge feedback till andra.

”Feedback är en färskvara. Det sker inte underverk, men trägen vinner. Man uttrycker inte alltid det man tänker när en kollega gör bra ifrån sig, men man borde faktiskt säga det högt. Vi skulle alla kunna bli ännu bättre på det”, säger Lisa Ågevik.

Läs också: 8 trender att hålla koll på under 2017

Missa inget! Prenumerera på Chefs nyhetsbrev

  • Prenumerera på Chefs nyhetsbrev med det bästa från Chef.se.