Illustration med kvinna som har ett zoom-möte i ett stökigt rum med tomflaskor.

Fyra av tio chefer ser tecken på missbruk bland medarbetarna

”En anmärkningsvärt hög andel”, säger Anna Thulin, vd för expertorganisationen Alna.

Missbruk av alkohol, droger och spel bland medarbetare på en arbetsplats kan vara svårt för omgivningen att upptäcka och hantera. Människor gör ofta allt för att dölja sitt missbruk, både för sig själva och andra. Chefer och arbetskamrater kan rygga inför frågan, av olust och integritetsskäl. Trots det märker fyra av tio chefer, nära 45 procent, tecken på missbruk bland sina medarbetare i åtminstone någon grad. Det visar Chefs undersökning. Som jämförelse kan nämnas att cirka 20 procent av Sveriges vuxna befolkning sägs ha problem med riskabel alkoholkonsumtion och beroende i mätningar från bland annat Socialstyrelsen.

”Tecken på skadligt bruk är för gemene man ofta att någon luktar alkohol på jobbet. Och då har det ju gått väldigt långt. Mot bakgrund av det, är det en anmärkningsvärt hög andel av cheferna i Chefs undersökning som anger att det förekommer missbruk bland medarbetarna”, säger Anna Thulin som är vd för Alna, en expertorganisation inom området.

Hon slås över att mörkertalet är så stort, en femtedel av cheferna har ingen aning om huruvida det förekommer missbruk bland medarbetarna eller inte. Hela 40 procent saknar insikter i coronakrisens eventuella effekter, om och i så fall hur de senaste månadernas sociala distansering påverkat intaget av berusningsmedel och spelandet om pengar bland medarbetare som jobbar i ensamhet i sina hem.

Enligt Alna står det emellertid klart att distansarbete ökar risken för skadligt bruk, särskilt om distanseringen som nu sker under långa perioder – ingen känner lukten av alkohol från andedräkten under ett videomöte, eller ser om kaffet i koppen bytts ut mot whisky.

”Min slutsats är att kunskaperna bland cheferna i frågan är varierande”, säger Anna Thulin vars egen organisation märkt en kraftig ökning av antalet orossamtal från chefer under pandemin: Plus 30 procent under våren jämfört med samma period i fjol. En trend som hänger i även nu under hösten.

”Cheferna har troligen svårare än normalt att tolka tecken på skadligt bruk bland sina medarbetare, eftersom de inte träffas så ofta. De kan därför vara i behov av råd och stöd i större utsträckning än vanligt”, säger Anna Thulin.

Företagshälsan Previa vittnar om en liknande tendens – antalet återfall i missbruk ökar. Previa ser också att en större andel drogtester inom de anslutna företagen visar positivt jämfört med före covid-19-pandemin.

En chef berättar:
”Jag har lett distansteam i snart 20 år. Det är extremt svårt att upptäcka missbruksproblem i en sådan situation. Hade ett fall med en duktig och omtyckt medarbetare som missbrukade alkohol, bortförklaringarna var nästan omöjliga att kontrollera och det tog lång tid innan vi fick grepp om vad det handlade om. Till slut, efter nästan ett år, kontaktade vi familjen för att gå till botten med problemen. Kollegan fick hjälp via företaget, är i dag nykter alkoholist och fortfarande en väldigt uppskattad medarbetare.

”Från de nära tusen deltagarna i Chefs undersökning kommer åtskilliga vittnesmål om hur medarbetares missbruk av framför allt alkohol och droger i alarmerande grad stressar både chefer och organisationerna i stort. Att aldrig vara säker på att arbetsuppgifterna blir utförda i tid, medarbetares lynnighet och dåliga humör och en allmän känsla av osäkerhet och otrygghet är relativt vanliga problem för chefen, visar enkäten.

”Det värsta är att man inte kan lita på om medarbetaren gör sitt jobb – ibland sköter den sig perfekt och ibland är det katastrof. Jag vet aldrig i förväg vilket det blir. Nu när det ska vara mycket hemifrånarbete kan vi inte ha samma koll på om personen luktar alkohol, är lynnig, slutar tidigt och liknande, som när vi träffas varje dag. Alla i organisationsledningen är medvetna om problemet och medarbetaren har fått behandling, men effekten är tveksam, speciellt nu i covidtider”, säger en av cheferna som svarat på enkäten.

En chef berättar om en säljare som ”fungerar jättebra när hon tagit droger”:

”När hon sedan försöker tända av, så fungerar ingenting. Har också en projektledare som lånar pengar av kolleger för att spela, och har flera domar på sig för bedrägeri mot närstående, men sköter jobbet helt utan anmärkning. Det är ju helt ohållbart att ha personer på arbetsplatsen med ett aktivt missbruk, och båda dessa skapar dålig stämning. Samtidigt kan man ju inte bara stöta bort dem som inte reder ut allt i sitt liv. Så jag tycker ändå det är rätt att de får vara kvar.”

Ytterligare en chef vittnar om hur en medarbetares alkoholmissbruk eskalerade så kraftigt i samband med covid 19-krisens distansarbete, att arbetsgivaren såg sig tvungen att koppla in polis för att säkerställa att personen inte supit ihjäl sig i hemmet (medarbetaren i fråga har sedermera fått hjälp med behandling).

En betydande andel av cheferna, över en fjärdedel, är bara delvis, i liten grad eller inte alls nöjda med den hjälp som erbjuds för att hantera missbruk bland medarbetarna, visar Chefs undersökning.

”Jag tror att många skulle behöva rådgivning i ett tidigare skede, inför de första samtalen med medarbetaren, för att slippa lägga orimligt mycket tid på att reda ut situationen kring ett riskbruk eller beroende längre fram”, säger Anna Thulin och fortsätter:

”Har man tillgång till en stödorganisation, bör man tidigt ringa den. Eller så frågar man hr-avdelningen, om det finns en sådan. Det man absolut inte ska göra, är att låtsas som om det regnar.”

maddetopp

Läs också: Andra chansen - tv-producenten om livet efter drogerna

Missbruk är svårt och känsligt att tala om – vad bör chefen tänka på?
”Först och främst: Våga fråga. Men var noga med att behålla ett arbetsmiljöperspektiv, genom att lyfta fram vikten av en säker och frisk arbetsplats. Tala om vad du ser, och vad medarbetarens beteende och sviktande prestationer får för konsekvenser för hela organisationen och de övriga medarbetarna”, säger Anna Thulin.

Det chefen inte bör göra, är att åta sig psykologens eller terapeutens roll, och djuplodande försöka borra i medarbetarens psyke och de privata förhållanden som eventuellt orsakat missbruket – sådant bör överlämnas till proffs.

Anna Thulin:
”En vanlig erfarenhet är att chefer blir väldigt engagerade i individen, vilket både är oerhört krävande och kan leda till att andra aspekter glöms bort. Ett mer neutralt förhållningssätt, där fokus ligger på hela arbetsmiljön, kan underlätta ett närmande till individen och samtidigt vara en styrka för chefen att hålla sig i.”

Det här kan du göra som chef

• Ta samtalet så fort som möjligt när du känner oro.

• Fråga hur personen mår.

• Berätta om din upplevelse av oro.

• Anklaga inte.

• Erbjud hjälp och stöttning.

10 tecken på missbruk.

Läs också: 10 tecken på missbruk

prenumerera-chef-1
Prenumerera på Chef

Boosta ditt chefsjag

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd och handledning i tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

Kvinna som är trött efter ett videomöte
Arbetsmiljö

Kvinnor tröttare av digitala möten

En av sju kvinnor uppger att de blir mycket till extremt trötta av digitala möten. Betydligt färre män drabbas.

Det finns enkla och effektiva sätt för chefer att öka engagemanget hos medarbetarna. &franklys Caroline Fjellner tipsar om vad som går att börja med direkt.
Annonssamarbete Chef + &frankly

5 sätt för chefer att öka engagemanget – redan i dag

Engagemanget på jobbet har tagit stryk under pandemin. Men det finns flera enkla saker som du som chef kan göra direkt för att vända trenden. Vilket av tipsen tänker du börja med?
Zoom-fria fredagar
Arbetsmiljö

De inför zoom-fria fredagar – för att motverka pandemitröttheten

Fredagar utan videomöten – så vill en av världens största banker stävja pandemitrötthet och förbättra hälsan bland medarbetarna.
Collage: Orolig person i folksamling samt livspussel i form av ett pussel
Arbetsmiljö

Fler söker stöd för oro och relationer – färre för livspusslet

Ökad sjukskrivning, ökad efterfrågan på psykologsamtal och ergonomigenomgångar. De negativa konsekvenserna av pandemin för såväl arbetsgivare och medarbetare börjar synas.
digital kbt kan hjälpa mot oro över coronakrisen
Arbetsmiljö

Digital hjälp effektivt vid covid-oro

Ett helt nyutvecklat digitalt självhjälpsprogram för att hantera oro vid covid-19 har visat sig ha god effekt. Deltagarna hade också en signifikant förbättrad daglig funktion på arbetet, enligt forskarna på Karolinska institutet.
fragortillmedarbetare
Arbetsmiljö

Tre frågor du borde ställa till dina medarbetare just nu

Under covid 19-krisen är det lätt att missa viktiga aspekter av ledarskapet. Här är tre frågor du borde ställa till dina medarbetare som chef.
Louise Wohrne utvecklas som hållbar ledare hos BillerudKorsnäs. Foto: Karina Ljungdahl
Annonssamarbete Chef + BillerudKorsnäs

Hon förändrar världen på jobbet

På BillerudKorsnäs är inte bara produkterna hållbara utan även deras ledare. Men vad innebär det i praktiken? ”För mig betyder det att jag får verktygen för att utveckla både mig själv och medarbetarna och att jag bidrar till en bättre värld”, säger Louise Wohrne, Director Sustainability och Public Affairs, på BillerudKorsnäs.
Johnny Warström sitter på en soffkant.
Arbetsmiljö

Här är företaget där ingen får jobba mer än 40 timmar per vecka

På Mentimeter får ingen av medarbetarna under några omständigheter jobba mer än 40 timmar i veckan. ”Det får oss att prioritera smartare”, säger Johnny Warström, vd.