»Empati är chefens största svaghet«

Lyhörda, inkännande ledare hyllas ofta för sin förmåga att hantera relationer och driva en grupp framåt.
Men Marika Skärvik, vd för konsultbolaget Mentorius och Årets Chef 2005, tycker att allt för mycket empati snarare är en bromskloss.

Det skriver hon om i sin nya bok »Omänskligt mänsklig – när empatin står i vägen för framgångsrikt ledarskap« (InstantBook).
»Alla känner igen sig i det här ämnet. Chefer som värnar om andra människor stångar sig ofta blodiga i sin kamp. I stället måste man lära sig kommunicera på rätt sätt och utgå från andra människors synsätt«, säger hon.

Det finns framför allt två risker med att vara allt för inkännande.
Dels blir du lätt indragen i konflikter som tar all din energi, dels når du sällan fram med känslomässiga argument när du ska kommunicera med högre chefer.

I situationer där man exempelvis upplever att personalen mår dåligt måste man lägga fram svart på vitt hur mycket den dåliga arbetsmiljön kostar i form av hög personalomsättning, sjukskrivningar och rekryteringar, i stället för att spela på känslosträngar.

Även neddragningar och uppsägningar kan vara svåra upplevelser för den empatiska chefen. Marika Skärvik tycker att man bör reflektera över varför man tycker att det är så obehagligt.
»Kanske är man också rädd för konflikter? Alla människor vill bli bekräftade och omtyckta, även chefer. En av de viktigaste egenskaperna för mig som chef att jobba på är att inte söka bekräftelse hela tiden.«

En annan nackdel med att bli alltför känslomässigt engagerad är att man blir otydlig i relationen till medarbetarna.
»En av de vanligaste bieffekterna av allt för mycket empati är att man väntar för länge med att agera när en medarbetare har problem. Man tror att det ska bli bättre av sig själv. Många chefer, både unga och gamla, säger att de är ’för blödiga’ och undviker att ta det obehagliga samtalet.«

Är detta ett större problem för kvinnliga än för manliga chefer?

»Kvinnor kanske har lättare för att prata om empati och de oroar sig också mer för relationen till sina anställda. Men jättemånga män känner också igen sig. Det är en fråga som inte har med kön att göra.«

Marika Skärvik hoppas att fler chefer ska börja fundera över hur de kan börja använda sin empati på ett mer fokuserat sätt, och att frågan börjar debatteras på ledningsnivå i företagen.
»Många chefer hoppar av sin karriär för att de är allt för empatiska och inte längre orkar kämpa mot systemet. Det är synd eftersom de ofta har stor ledarpotential.«

Marika Skärvik listar de vanligaste empatimisstagen:

  • Du blandar ihop sak och person.
  • Du väntar för länge med att ta tag i känslomässiga medarbetarproblem eller konflikter.
  • Du förlorar oftast när du hamnar i en förhandlingssituation med en person som inte är inkännande.

 

Kommentera!
Vad tycker du, är för mycket empati till nackdel för dig som chef?

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

litapa
Kommunikation

Här är 6 tecken på att kollegerna litar på dig

Får du inte gehör för dina beslut? Då kan medarbetarna ha bristande förtroende för dig som chef. Men det finns några knep för att bli en ledare att lita på.
Thomas von Koch, vd EQT.
Annonssamarbete Chef + Vinnova

EQTs vd: ”Kulturförändring är det svåra”

”Den stora utmaningen nu, det man totalt underskattar, är företagskultur och ledningskultur”, menar Thomas von Koch, vd för EQT.

chefrolig
Beslutsfattande

5 skäl till varför du inte vill vara ”den roliga chefen”

Inspirerande och rolig – två eftertraktade egenskaper hos en chef. Men en ny studie visar att det kan bli för mycket av det goda. 
nyya
Karriär

3 tips: Så här bygger du upp ett ovärderligt nätverk

Är du tillräckligt bra på att nätverka? Sociala kontakter är ofta nyckeln till nästa steg i karriären. Här är några tips.
chefer1
Kommunikation

4 toppchefer: Så hanterar du krisen – på bästa sätt

När förändringstakten ökar på företagen gäller det att ha en stark inre kompass. Inte minst behöver man kunna stå fast i sin värdegrund när det blir kris. Chef frågade några framgångsrika chefer om vilka fyra ledaregenskaper deras inre kompass snurrar runt.
exp
Digital HR

Experten: Kollega som näthatar – här drar du gränsen

Krocken i sociala medier uppstår när arbetsgivarens intresse är ett annat än den anställdes inlägg. Det menar Paula Hogéus, expert inom arbetsrätt.
domstol2
Annonssamarbete Chef + CSN

Dom i USA får fler svenskar att betala sina studielån

En fällande dom i Kalifornien har banat vägen. CSN får nu allt fler svenskar i USA att betala på sina studieskulder. ”Nu vet man att CSN vinner om vi går till domstol”, säger verksjuristen Helena Fällman.
statsminister
Beslutsfattande

Betyg på varje statsminister: Från Palme – till Reinfeldt

Chefs egen sammanställning av sju historiska statsministrar kan ge en fingervisning inför valet.

nyhetsbrev-9

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap och Din karriär samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden