transportstyrelsen

Datum: 13 maj, 2019
Företag: Transportstyrelsen
Plats: Borlänge
Sista ansökningsdag: 2 jun, 2019
Kategorier: Ledarskap / Management, Offentlig sektor

Ansök direkt Tipsa en vän

Sektionschef

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Vi är en arbetsplats där våra olika kompetenser samarbetar för att utveckla vår verksamhet.

Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Ditt framtida arbete

Vi söker en första linjens chef som vill leda och coacha ett tjugotal professionella medarbetare med bred erfarenhet: Experter, utredare och analytiker som jobbar nationellt och internationellt med att skapa samhällsnytta för våra medborgare och vårt näringsliv. Det kommer du också att bidra till.

Ditt och sektionens arbete är mångsidigt och komplext, och du kommer inte att få tråkigt. Du kommer att ha möjlighet att utvecklas och får fyra erfarna chefskollegor att bolla dina tankar med. Det är viktigt att du hittar balans mellan jobb och fritid tycker vi.

Din sektion gör analyser, omvärldsspaningar, marknadsövervakar, samverkar och tar fram underlag som leder avdelningen – och i förlängningen Sverige – mot ett hållbart transportsystem. Du tillhör enheten trafikant och kommer i samspel med enhetens övriga sektioner att verka för att människors behov av resor och transporter tillgodoses.

Dina framtida arbetsuppgifter

Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Du kommer att

 • planera, följa upp och utveckla det uppdrag och de arbetsuppgifter som ligger inom ramen för sektionen.
 • leda medarbe­tare att tydligt se sina arbetsuppgifter, samt hur var och en kan bidra till sektionens arbetsresultat.
 • delta i det operativa arbetet och se till att sektionens verksamhetsmål/uppdrag uppfylls.
 • planera för sektionens kompetensförsörjning, genom kom­petensutveckling och rekrytering.
 • bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och tidigt uppmärksamma behov av arbetsan­passning och rehabilitering.
 • följa upp sektionens budget, ansvara för att arbetet utförs på ett effektivt sätt och ta operativa beslut i enlighet med sektionens ekonomiska förutsättningar
 • ingå i enhetens ledningsgrupp
 • leda på distans. Du har den största delen av personalen i Borlänge, men också i Kista, Kristianstad, Göteborg och Sundsvall. Du kommer att behöva resa för att stödja medarbetarna.

Du måste ha 

 • examen från universitet eller högskola på minst kandidatnivå
 • flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
 • erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete.

Det är meriterande om du också har

 • varit chef över en strategisk eller analytisk grupp
 • erfarenhet av att arbeta i en ledningsgrupp
 • erfarenhet av analytiskt eller strategiskt arbete
 • erfarenhet av arbete i förvaltningsmyndighet.

 Vi vill att du 

 • är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad
 • är drivande och har en helhetssyn
 • är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt
 • är initiativrik och entusiasmerande
 • har god förmåga att fatta beslut
 • är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa
 • har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom och utanför myndigheten.
 • har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna
 • har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information

Anställningen är tillsvidare med ett tidsbegränsat chefsförordnande och med placering i Borlänge. Tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.

Du är välkommen att kontakta enhetschef Björn Renberg på 010-495 31 65, bjorn.renberg@transportstyrelsen.se

Saco, Patrik Sundvall och ST, Bo Eric Pettersson nås via vår växel på 0771-503 503.

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill. Därför behöver vi din ansökan senast den 2 juni 2019 märkt med referensnummer TSG 2019-3265. Du ansöker via vår webbplats och vi vill att du bifogar ditt CV och ett personligt brev. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem. Vi kan komma att använda urvalstest i vår urvalsprocess.

Välkommen att bli vår nya kollega!

Kort om Transportstyrelsen

Antal anställda:
Ca 1 870.

Verksamhetsområden:
Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

 Verksamhetsorter:

Vi har medarbetare på 13 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.
Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Kort om avdelning Väg och järnväg

Väg och järnväg utformar regler, prövar och ger tillstånd, utövar tillsyn och för statistik över olyckor och tillbud inom väg- och järnvägsområdet. Vi arbetar för en effektiv marknad med sund konkurrens. Vi finns på 11 orter. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Göteborg, Kista och Umeå. Vi har 370 medarbetare.

Ansök direkt

Utvalda jobb

esv-logo-cmyk
Chefsjobb Publicerat 17 maj 2019

Avdelningschef Styrning, redovisning och finansiering

Vill du bidra till att göra Sverige rikare? Tillsammans med dina medarbetare verkar du för en effektiv statsförvaltning med god kontroll på statens finanser och en ekonomisk styrning som säkerställer att skattebetalarnas pengar nyttjas effektivt. ESV strävar efter att vara en modern myndighet i toppklass. Vår kultur kännetecknas av öppenhet, professionalism och utveckling. Vi söker […]
djursjukvard
Chefsjobb Publicerat 14 maj 2019

Klinikchef

Mittnorrland Djursjukvård består av två djursjukhus, tre smådjurskliniker samt en hästklinik. Sedan 2015 är AniCura delägare. Tillsammans är vi närmare 160 medarbetare, fördelade mellan orterna Östersund, Åre, Sundsvall och Härnösand – från fjäll till kust i den vackraste delen av landet! På Djursjukhuset Sundsvall och på Östersunds Djursjukhus erbjuder vi kvalificerad vård dygnet runt. Kusthöjdens […]
transportstyrelsen
Chefsjobb Publicerat 13 maj 2019

Sektionschef

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Vi är en arbetsplats där våra olika kompetenser samarbetar för att utveckla vår verksamhet. Hos oss tar vi […]
unnamed-2
Chefsjobb Publicerat 13 maj 2019

Verksamhetutvecklare

Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna! Bild och funktionsmedicin i Dalarna är en länsövergripande verksamhet bestående av radiologin i Dalarna samt mammografiverksamheten. Inom BFM arbetar ca 175 medarbetare. Verksamheten genomför årligen ca 200 000 undersökningar inom MRT, datortomografi, ultraljud, […]
lantmateriet
Chefsjobb Publicerat 2 maj 2019

Chef juridik inom Fastighetsbildning

Vi erbjuder dig Sektion juridik finns inom Fastighetsbildningsstöd, en enhet inom Fastighetsbildning. Enheten består av sex sektioner med olika ansvarsområden. Det övergripande uppdraget för sektion juridik är att lämna stöd till fastighetsbildningsverksamheten och divisionsledningen i juridiska frågor. På så sätt arbetar vi för en enhetlig och effektiv rättstillämpning och för att skapa förutsättningar för digital […]

Chefsjobb