polisen_logga

Datum: 24 jun, 2019
Företag: Polismyndigheten
Plats: Stockholm
Sista ansökningsdag: 26 aug, 2019
Kategorier: Ledarskap / Management, Offentlig sektor

Ansök direkt Tipsa en vän

Kanslidirektör

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med knappt 30 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Polismyndigheten står inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som kraven på polisen har ökat. En utbredning av den grova brottsligheten, en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott, ökade krav på polisens kris- och terrorberedskap, en ökande befolkning, gränskontroller och verkställigheter är några viktiga faktorer som påverkar.

Rikspolischefens kansli

Rikspolischefens kansli ansvarar för stöd och strategisk rådgivning till rikspolischefen och den nationella ledningsgruppen. Kansliet ansvarar för samordning av de nationella avdelningarna i syfte att samla myndighetens förmåga till strategisk styrning, ledning och samordning.

Rikspolischefens kansli är kontaktpunkt till Regeringskansliet i de flesta frågor utom pågående operativ verksamhet. Kansliet har också sekretariatsfunktion för det nationella insynsrådet och det etiska rådet. Polismyndighetens tillsynsenhet är kopplad till rikspolischefens kansli.

För att stärka och utveckla myndighetens förmåga till strategisk styrning och samordning har det nyligen gjorts en översyn av Rikspolischefens kansli och ett förändringsarbete ska påbörjas. Förändringen avser bland annat förtydligande av kansliets ansvar för samordning av de nationella avdelningarna samt ökad förmåga till strategisk omvärldsbevakning och analys.

Polismyndigheten söker nu en kanslidirektör som ska leda och genomföra det arbetet.

Arbetsbeskrivning
Uppdraget som kanslidirektör

Som chef för rikspolischefens kansli rapporterar du direkt till rikspolischefen samt ingår i Polismyndighetens strategiska ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. Ditt uppdrag blir att, i nära samverkan med verksamheten, fortsätta utveckla avdelningens arbetssätt och leveranser och därigenom bidra till utvecklingen av svensk polis.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett samarbetsinriktat, tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.

Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

Kvalifikationer
Kompetens och erfarenhet

Du som söker ska ha:

  • flera års erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
  • flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
  • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
  • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas. Erfarenheter, kunskaper och förmågor (ledarkriterier) beskrivs i bifogad kravprofil.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta Maria Bondestam, HR-strateg, på telefon 010-56 41 442

Fackliga företrädare

För Polisförbundet Göran Malmborg 0703-558 858, för Saco-S Anna Ownes, 114 14, för ST
Pär Renberg 0738-10 90 18 och för SEKO, Karna Tillheden, 0732-490 422.

Övrig information
Anställning

-Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

-Placering i Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs före beslut om anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap men du får gärna ha utländsk bakgrund.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se  eller till adressen:
Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A304.907/2019 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med ref.nr A304.907/2019 via papperspost till adressen:
Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm.

Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

 Polismyndigheten

Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet.

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 26 augusti 2019.

Ansök direkt

Inga poster hittades!