Prefekt till Institutionen för system- och rymdteknik

Datum: 1 augusti, 2022

Företag: Luleå tekniska universitet

Plats: Luleå

Sista ansökningsdag: 18 september 2022

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.


Institutionen för system- och rymdteknik (SRT) har drygt 190 anställda, omsätter 300 mkr och bedriver forskning och utbildning inom 12 forskningsämnen uppdelade på fem avdelningar. Vår verksamhet spänner över ett stort geografiskt område från Kiruna i norr, via Luleå, till Skellefteå i söder, med forskningsämnen och utbildning vid samtliga tre campusorter.

Vi månar om att hålla en stark experimentell och tillämpad profil, och strävar efter ett nära samarbete med industri och omgivande samhälle. Våra forskningsämnen sträcker sig från rymdens och atmosfärens fysik och teknik i Kiruna, via data-, systemvetenskap och AI samt robotik, reglerteknik och elektronik i Luleå, till distribuerade datorsystem och säkerhet i Skellefteå. Våra centrumbildningar är viktiga länkar mot finansiärer, samarbetspartners och internationella nätverk.

Vi utbildar doktorander inom alla våra forskningsämnen, och har en utbildningsverksamhet på grund- och avancerad nivå som omsätter 130 mkr årligen. Inom denna inryms fyra civilingenjörsutbildningar, fem treåriga ingenjörs- och kandidatutbildningar, en tvåårig examen och sex internationellt rekryterande utbildningar på master och magisternivå. Ett flertal av utbildningarna ges både på distans- och campus, och vi jobbar aktivt med utveckling av metoder och verktyg för denna typ av utbildningsverksamhet.

Vi söker nu en prefekt som ska leda institutionens arbete för att skapa de bästa förutsättningarna för forskning, utbildning och samverkan. Läs gärna mer om vår verksamhet på vår hemsida https://www.ltu.se/org/srt.

Arbetsuppgifter
Vid Luleå tekniska universitet har prefekten en nyckelroll och ingår i universitetets ledning. Prefekten rapporterar direkt till rektor och är en del av rektors strategiska råd. Prefekten är chef för institutionen, ska leda och fördela arbetsinsatser och har ansvar för verksamhetens resurser, resultat och utveckling. Uppdraget innebär ansvar för att institutionens utbildningsåtagande och forskning är av hög kvalitet samt för utveckling av en stimulerande och kreativ miljö för anställda och studenter.

Universitetet lägger stor vikt vid ett ledarskap som främjar mod, närhet och tillit. Prefektens engagemang, skicklighet och ansvar är mycket betydelsefullt för hela universitetets framtida utveckling. I uppdraget ingår att aktivt arbeta för att universitetets vision, strategier och mål uppfylls.

Universitetets vision och målbild finns att läsa på https://www.ltu.se/ltu/Vision-och-strategi-2030.

Kvalifikationer
Vi söker en person med starkt engagemang, integritet och beslutsförmåga som kan inspirera och skapa goda relationer till medarbetare och externa intressenter. Förmågan att på ett strukturerat och väl organiserat sätt leda en verksamhet i ständig utveckling är av stor betydelse. Sökande ska ha lägst doktorsexamen eller motsvarande kompetens, väl dokumenterad erfarenhet av verksamhetsledning vilken ska ha inneburit personal- såväl som ekonomiskt verksamhetsansvar. Erfarenheter av att leda, organisera, utveckla och genomföra utbildnings- och forskningsverksamhet samt akademiskt ledarskap är meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav och stor vikt läggs vid kommunikativ förmåga.

Övrigt
För externt rekryterad prefekt innebär tjänsten en tillsvidareanställning. För internt rekryterad prefekt är uppdraget antingen tidsbegränsat till fyra år med möjlighet till förlängning, alternativt erbjuds en tillsvidareanställning.

Information
I denna rekrytering samarbetar vi med Poolia. För mer information kring rekryteringen kontakta gärna rekryteringskonsult
Sofie Casselgren, 076-7738672, sofie.casselgren@poolia.se.

För frågor som rör prefektuppdraget kontakta:
Pär Weihed, prorektor, 0920-49 39 87, Par.Weihed@ltu.se

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29, Kjell.Johansson@ltu.se 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92, Lars.Frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, referenser, samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 18 september 2022
Referensnummer: 2096-2022